Jste zde

17PBZMBP - Metodika bakalářské práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZMBP Z 1 0.5C česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, představit jim základní typografické požadavky na bakalářskou práci a seznámit je s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací, vysvětlit vhodné návyky prezentace získaných výsledků a umožnit jim osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 100% účast na třech cvičení, která bude kontrolována. V opačném případě budou studenti ze znalostí přezkoušeni podle rozpisu, který vypíše garant předmětu.

Vyplnění návrhu Podkladu zadání bakalářské práce.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata seminářů

Jak vybrat téma bakalářské práce.

Struktura bakalářské práce, práce se šablonou.

Zvolení metodiky bakalářské práce, praktický výzkum.

Formální náležitosti bakalářské práce, prezentace.

Legislativa ve vztahu k přejímání textů a obrázků.

Cíle studia:

Získat základní informace ke korektnímu zpracování bakalářské práce.

Studijní materiály:

[1] SPOUSTA, Vladimír a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno: PdF MU, 2000. 1.

vyd. 158 s. ISBN 8021023872

[2] FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých

škol. Brno: Knihař, 2002. 1. vydání. 223 s. ISBN 8086292053.

[3] MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. Martin, 2006. české, upravené vydání. 481 s. ISBN 80-8063-219-7

Doporučená literatura:

PAVELKA František a Petr KLÍMEK. Aplikovaná statistika. Zlín, 2000. 1. vydání. 132 s.

ISBN 80-214-1545-2

KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2009. 1. vydání. 176 s.

ISBN 978-80-247-2713-4

BIERNATOVA , Olga. Bibliografické citace dle aktualizované normy ISO 690. Dostupné také z: http://ow.ly/6FX1Z

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

odkaz pro citace: https://www.citacepro.com/. ČVUT má tuto službu přeplacenou.