Jste zde

17PBZMKS - Medicína krizových stavů

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZMKS KZ 1 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o bezpečnostním systému státu, krizové připravenosti, krizovém řízení, činnosti integrovaného záchranného systému a soudobých bezpečnostních hrozbách včetně terorizmu.

Požadavky:

Ústní zkouška z probrané problematiky a povinné literatury.

Před vlastní zkouškou student musí splnit postupový test na minimálně 75 %.

Osnova přednášek:

1. Integrovaný záchranný systém - 1. část (Böhm, 9.10.2017)

2. Krizová připravenost, krizové řízení a operační řízení (Ralbovská, 11.10.2017)

3. Mimořádná událost s hromadným postižením osob (Böhm, 23.10.2017)

4. Ochrana obyvatelstva (Ralbovská, 25.10.2017)

5. CBRNE - 1. část (Böhm, 6.11.2017)

6. Integrovaný záchranný systém - 2. část (Ralbovská, 8.11.2017)

7. CBRNE - 2. část (Böhm, 20.11.2017)

8. Terorizmus (Ralbovská, 22. 11. 2017)

9. Vybrané kazuistiky z medicíny krizových stavů (Böhm, 4.12.2017)

10. Vybrané legislativní aspekty krizového řízení. Humanitární pomoc. (Ralbovská, 6.12.2017)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá znalosti o bezpečnostní problematice systému státu, bude se orientovat v oblasti krizové připravenosti a krizového řízení. Dále bude ovládat problematiku všech krizových stavů na území České republiky, činnost orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému a specifické postupy zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob. Studenti se budou orientovat v problematice CBRNE rizik a to především z pohledu ochrany a poskytování neodkladné péče.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1) Šín, Robin et al. Medicína katastrof. 1. vyd. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-749-2295-4.

2) Štětina, Jiří a kol. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1.vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7

Doporučená literatura:

1) Vilášek, J., Fus, J. Krizové řízení v ČR na počátku 21. století. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2170-8.

2) Kratochvílová, D., Kratochvílová, D., ml., Folwarczny, L. Ochrana obyvatelstva. 2. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-134-7.

3) Vilášek, J., Fiala, M., Vondrášek, D. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8.

4) Patočka, J., a kol. Vojenská toxikologie. 1. vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0608-3.

5) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

6) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

7) vyhláška č. 328/2001 Sb., o podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

8) prezentace z přednášek

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: