Jste zde

17PBZISZ - Informační systémy ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZISZ KZ 2 1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení studentů s ovládáním vybraných informačních systému používaných ve zdravotnictví (ambulantní informační systém Medicus, klientská aplikace CareCenter, nemocniční informační systém Akord). Dále se studenti seznámí s médii vhodnými pro zdravotní záznamy, se správným mazáním a obnovením souborů, zálohováním a archivací, přepisovacími technologiemi, lidským faktorem v bezpečnosti a zásady tvorby bezpečného hesla, ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Nakonec využití certifikátů a digitálního podpisu, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware) a ochrana mobilních zařízení.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet bude udělován na základě bodů získaných v průběhu semestru a ze závěrečného testu. Podmínkou udělení zápočtu je také docházka. Účast na cvičeních je povinná. Povolena je maximálně jedna absence, absenci je nutné řádně omluvit a doložit (např. potvrzení od lékaře).

V průběhu semestru budou na cvičeních zadány 3 úkoly, každý za maximálně 5 bodů. Úkoly budou praktické, z informačních systému probraných na cvičeních. Za tyto úkoly je možné získat až 15 bodů.

Závěrečný test bude taktéž praktický a bude se skládat z krátkých úkolů na každý z probraných informačních systému. Ze závěrečného testu lze získat maximálně 15 bodů.

Za semestr je možné získat dohromady až 30 bodů. Klasifikace na základě získaných bodů bude následující: A (30 - 28 bodů), B (27 - 25 bodů), C (24 - 22 bodů), D (21 - 19 bodů), E (18 - 16 bodů), F (15 a méně bodů).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1.cvičení: Úvod do informačních systémů, bezpečnost IS ve zdravotnictví; Informační systém Medicus: Základní ovládání a nastavení programu; Kartotéka: vyhledávání pacienta, filtr; Práce s pacientem - Karta pacienta: Identifikace pacienta, Anamnéza, Dekurz, Medikace, Recepty, Žádanky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Vitální funkce (Výška a váha, Tlak a puls); Objednání pacienta.

2.cvičení: Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Základní ovládání programu; Založení pacienta, Příjem pacienta, Práce s pacientem - Přeložení pacienta, Medikace, Vitální funkce, Diagnózy, Žádanky, Poukaz na ortopedickou pomůcku, Propouštění pacienta. Informační systém Ambulance NIS Akord

3.cvičení: Informační systém CareCenter: Základní ovládání programu - Informace o pacientovi; Práce s pacientem - Založení pacienta, Karta pacienta, Žádanky, Diagnózy

4.cvičení: Média pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie. Lidský faktor a hesla. Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis. Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

5.cvičení: Závěrečná úloha (praktický test z probraných IS)

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti v oblasti informačních systémů v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Zdravotnický záchranář.

Studijní materiály:

[1] Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

[2] Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998 (není novější vydání)

[3] Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce : sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: