Jste zde

17PBZZPZ - Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZPZ ZK 6 40XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. (17PBZOPA2)
Praxe v semestru bloková III. (17PBZPSB3)
Urgentní medicína III a válečná chirurgie (17PBZUM3)
Vnitřní lékařství a geriatrie II (17PBZVLG2)
Garant předmětu:
Jan Pokorný
Přednášející:
Pavel Böhm, Tomáš Heřman, Daniela Obitková, Jan Pokorný, Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Pavel Böhm, Tomáš Heřman, Eva Němec Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kurz je koncipován formou modelových situací, které vycházejí z reálných kazuistik z oblasti přednemocniční neodkladné péče a nemocniční akutní péče podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., která upravuje působnost a pravomoci zdravotnických povolání.

Požadavky:

Připuštění ke zkoušce:

1) účast na všech přednáškách a cvičeních výukového bloku,

2) aktivní vystupování v průběhu cvičení výukového bloku,

3) úspěšné složení kontrolního testu na konci výukového bloku s úspěšnosti nejméně 75 %.

Zkouška:

K vykonání zkoušky budou připuštěni pouze studenti, kteří budou na daný termín řádně přihlášeni v KOSu.

Zkouška má 2 části a to písemný test a následující praktickou část.

Test: Úspěšné složení při správném zodpovězení nejméně 75 %. Test obsahuje problematiku probíranou v průběhu výukového bloku a související anatomické, fyziologické a farmakologické otázky.

Praktická část:

1) modelová situace s provedením prvotního vyšetření ABCDE,

2) modelová situace s provedením kardiopulmonální resuscitace dítěte nebo dospělého,

3) provedení praktického výkonu ze zvoleného seznamu výkonů (studenti seznam obdrží v průběhu výukového bloku),

4) řešení modelového hromadného postižení zdraví (podání situační zprávy, činnost zdravotnické složky v místě zásahu, třídění, identifikační a třídící karta, ošetření, odsun, související legislativa ZZS a IZS).

5) základy farmakologie používané v neodkladné péči.

Pokud je jakákoli část zkoušky hodnocena ?F?, je takto hodnocena celá zkouška.

Při neúspěchu lze zkoušku opakovat nejdříve za týden.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Výukový blok cvičení proběhne od 19. do 22. 4. 2022. Podrobný časový rozpis výukového bloku cvičení bude studentům zaslán do 11. 4. 2022 a vyvěšen na sylabu předmětu.

Náplň cvičení:

1) Prvotní vyšetření ABCDE.

2) Kardiopulmonální resuscitace všech věkových skupin.

3) Kardiopulmonální resuscitace specifických stavů a reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu.

4) Zástava život ohrožujícího krvácení.

5) Elektrokardiografie; život ohrožující arytmie a jejich léčba v terénu.

6) Vyprošťování, fixace a transport zraněných osob.

7) Oxygenoterapie a umělá plicní ventilace.

8) Odběr biologického materiálu.

9) Zajištění a ošetřování vstupů do cévního řečiště.

10) Elektroimpulzoterapie.

11) Zprůchodňování dýchacích cest bez pomůcek a s pomůckami.

12) Řešení hromadného postižení zdraví.

13) Výkony v kompetenci zdravotnického záchranáře dle vyhlášky č. 55/2011 Sb.

14) Modelové situace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Výukové prezentace a další materiály poskytnuté vyučujícími nebo nadiktované v průběhu výukového bloku.

Povinná literatura:

DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů: pro zdravotnické záchranáře. Praha: Grada, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015, 173 s. ISBN 978-80-01-05666-0.

REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2015, 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.

Doporučená literatura:

VACHEK, Jan, Vít MOTÁŇ, Oskar ZAKIYANOV a kol. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, 2018, 395 s. ISBN 978-80-7345-550-7.

DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře nekardiology. Praha: Grada Publishing, 2015, 96 s. ISBN 978-80-247-5307-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Rozpis kurzu praktických dovedností 2022140.73 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: