Jste zde

17PBZKCBRNE - Kurz problematiky CBRNE

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZKCBRNE Z 4 40XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm (gar.), Petra Kadlec Linhartová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplní předmětu je pochopení problematiky CBRN(E) a její dopad na bezpečnost.

Požadavky:

100% absolvování všech odborných přednášek a stáží.

Závěrečný kontrolní test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Stáž na výzkumném pracovišti seznámí studenty s moderními možnostmi

- identifikace a kvantifikace radioaktivních, chemických a biologických látek

- možnostmi individuální a kolektivní ochrany před těmito látkami

- principy dekontamice

Stáž na ZZS hl. m. Prahy - Oddělení krizové připravenosti

- nácvik řešení MU s větším počtem zraněných

- prohlídka vybavení a zařízení pro zvládaní MU

Přednášky a stáž na ústředí BZS

Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty se zásadami průběhu, dopadu a řešení mimořádných událostí a krizových situací s výskytem CBRNE látek z pohledu zasahujících složek IZS. Cílem předmětu je rovněž zprostředkovat praktické nácviky zásahu složek IZS, včetně nácviku použití prostředků individuální ochrany, dekontaminace a dalších speciálních úkonů.

Studijní materiály:

MATOUŠEK, Jiří a Petr LINHART. CBRN: chemické zbraně. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 151 s. ISBN 80-866-3471-X.

ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. 1. vyd. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

KLEMENT, Cyril. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. Banska Bystrica: PRO, 2011, 663 s. ISBN 78-80-89057-29-0.

Doporučená literatura:

ŠAFR, Gustav (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Rozvrh přednášek 202183.32 KB