Jste zde

17PBZZL - Zdravotnická legislativa

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZL Z,ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako přehled legislativních opatření ve zdravotnictví. V rámci předmětu se student seznámí s nejrůznějšími zákony v dané oblasti. Nejprve je předmět zaměřen na samotnou strukturu legislativních a zákonných opatření v České republice. Dále budou ve výuce probírány jednotlivé zákony a jejich účel. Jedná se převážně o: Zákon o zdravotních službách. Zákon zdrvotnické záchrané službě, integrovaném zdravotnickém systému. Legislativa spojené s veřejným pojištěním. Legislativa spojená s odpovědností ve zdravotnictví. Zákon o technických požadavcích a zákon o zdravotnických prostředcích.

Požadavky:

Udělení zápočtu:

V rámci samostatné práce student vypracuje esej/úvahu na vybrané téma. Téma se bude týkat vybrané problematiky ve legislativy ve zdravotnictví, probírané látky. Každý student si může vybrat libovolné téma. Rozsah práce cca 4 strany textu v elektronické podobě (písmo 12, řádkování 1,15), další požadavky jsou specifikované na úvodní hodině předmětu. Datum odevzdání do26. 11. 2019 , v elektronické podobě.

Zkouška:

Zkouškový test (max. 60 bodů). Klasifikační stupnice ECTS.

60-54: A (výborně)

53-48: B (velmi dobře)

47-42: C (dobře)

41-36: D (uspokojivě)

35-30: E (dostatečně)

<30: F (nedostatečně)

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, Ústava, Úmluva o biomedicíně, etika v medicíně.

2. Zákon o zdravotních službách; systém péče v ČR; práva pacientů

3. Výkon povolání nelékařského zdravotnického pracovníka; právní odpovědnost ve zdravotnictví.

4. Organizace péče, soustava zdravotnických zařízení a stím spojená legislativa.

5. Legislativa spojená s technickými požadavky na zdravotnické prostředky, Zřízení nestátního zdravotnického zařízení.

6. Legislativa spojená s ZZS.

7. Hodnocení kvality péče ve zdravotnictví a s tím spojená legislativa.

8. Sociální systém, organizace péče o zdravotně postižené.

9. Nežádoucí události při poskytování zdravotní péče a s ím spojená legislativa.

10. Pracovní poměr (pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce)

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem studia předmětu zdravotnická legislativa je seznámit se se základními legislativními požavky v oblasti zdravotnictví. Legislativa v rámci tohoto předmětu je specializována na výkon povolání zdravotnického záchranáře. Tedy tzv. medicínské právo, zákon o ZZS a IZS, ale také zákony související sorganizací zdravotní péče (zákon o zdravotních službách). Studenti se dále seznámí s oblastmi související s zdravotnických prostředků a další zákony související s výkonem povolání zdravotnického záchranáře.

Studijní materiály:

Sádovský, S.: Základy práva. Praha, Karolinum 2003

Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva pro posluchače 2. LF UK. Praha, Karolinum 2004

http://osz.cmkos.cz/CZ/Pravo/zdr_predpis.html - výběr nejdůležitějších předpisů pro potřeby zdravotnických odborových organizací k listopadu 2007

http://forum.czechmed.cz/nove/?q=node/34 - přehled základních zákonných předpisů ČR a evropských regulátorů, týkajících se oblasti zdravotnických pomůcek

http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů ČR

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor 1. přednáška640.89 KB
Soubor 2. přednáška679.75 KB
Soubor 3. přednáška299.48 KB
Soubor 4. přednáška552.21 KB
Soubor 5. přednáška1.64 MB
Soubor 6. přednáška648.46 KB