Jste zde

17PBZPTV4 - Profesní tělesná výchova IV. - plavání

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPTV4 Z 1 2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Profesní tělesná výchova III. - horolezectví (17PBZPTV3)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Kurz plavání se zaměřením na zlepšení plaveckých dovedností a skoků do vody.

Požadavky:

Účast je povinná.

Požadavky pro udělení zápočtu:

1. Docházka, dvakrát za semestr je možné chybět neomluveně, při nemoci nebo zranění po předložení omluvenky od lékaře je absence omluvena.

2. Splnění plavecké zkoušky - skok do vody 20 m pod vodou, 25 m prsa, 25 m znak a 25 m kraulem.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvodní informace, seznámení s požadavky, rozplavání

2. Výuka plaveckého způsobu znak, výuka obrátky a startu

3. Opakování naučených dovedností

4. Výuka plaveckého způsobu kraul, výuka obrátky a startovního skoku

5. Opakování dovedností z předchozích hodin, variace skoků z bloku

6. Výuka plaveckého způsobu motýlek

7. Vytrvalostní plavání

8. Výuka plaveckého způsobu prsa, výuka obrátky a startu

9. Opakování dovedností z předchozích hodin, vodní polo a plavání ve dvojici

10. Opakování dovedností, příprava na závěrečný test

11. Skoky do vody z věže, záchrana tonoucího

12. Plnění zápočtových požadavků

Cíle studia:

Cílem kurzu je naučení nebo zdokonalení techniky všech plaveckých způsobů, skoků do vody, orientace ve vodě i pod vodou, informace o záchraně tonoucího a vyzkoušení dovedností s tím souvisejících.

Studijní materiály:
Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: