Jste zde

17PBZARI1 - Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZARI1 Z 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka předmětu je zaměřena na péči o nemocné s vyřazením/selháním základních životních funkcí a na specifické a vysoce odborné přístupy v péči o kriticky nemocné.

V oblasti anesteziologie se posluchač seznámí se základními postupy celkového i místního znecitlivění, požadavky na předoperační přípravu, peroperační i pooperační péči a s možnostmi léčby bolesti.

Během cvičení se posluchač seznámí s indikací zajištění dýchacích cest z hlediska poruch vědomí a dýchání.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

•aktivní přístup během práce s kasuistikou

•příprava na vstupní testy

•100% prezence na cvičeních. Absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího. Možnost nahrazování je podmíněna testem z diferenciální diagnostiky vědomí a dušnosti.

•úspěšné absolvování zápočtového testu (multi-choice test, min. 60% úspěšnost)

Osnova přednášek:

Charakteristika oboru, historie a význam anestézie, pacient a anestézie, předoperační vyšetření

Přidružená komplikující onemocnění, zhodnocení klinického stavu, volba postupů a způsobu znecitlivění

Premedikace a její význam pro celkovou i lokální anestézii

Celková anestézie - farmakologie celkové anestézie a její techniky

Technické předpoklady celkové anestézie , bioinženýrská zařízení užívaná v průběhu anestézie

Rizika, komplikace a náhlé anesteziologické příhody, mors in tabula

Lokální anestézie - farmakologie lokální anestézie, její možnosti, rizika a komplikace

Sledování pacienta během anestézie a v pooperačním období - dospávací pokoj, JIP chirurgického typu

Speciální anesteziologické postupy I - břišní chirurgie, urologie, ortopedie, traumatologie, porodnictví a gynekologie

Speciální anesteziologické postupy II - hrudní chirurgie, kardiovaskulární chirurgie, neurochirurgie

Ambulantní anestézie, anestézie v PNP

Léčba bolesti

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, sloučit

Osnova cvičení:

Porucha vědomí, dif dg diagnostika

Hodnocení dechu, regulace dýchání

Gasping, KPR

Dušnost, oxymetrie, intoxikace CO

Zajištění dc, dýchání maskou

KPR novorozence

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o nemocné s vyřazenými základními životními funkcemi a se specifickými a vysoce odbornými přístupy v péči o kriticky nemocné.

V oblasti anesteziologie se student seznámí se základními postupy celkového i místního znecitlivění, požadavky na předoperační přípravu, peroperační i pooperační péči a s možnostmi léčby bolesti.

Studijní materiály:

[1] Dostálová, J., ZEMANOVÁ J.: Vybrané kapitoly z anesteziologie, Ostravská univerzita v Ostravě, ZS fakulta, 2006.

[2] HANDL, Z: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. 4. doplněné vydání, NCO NZO, 2004.

[3] BARASH, Paul G., CULLEN Bruce F., STOELTING Robert K. a kol. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 804 s. ISBN 978-80-247-4053-9.

[4] BYDŽOVSKÝ, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Doporučená literatura:

[1] PACHL, J., ROUBÍK, K: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum, 2003.

Doplňující materiál ke cvičením:

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: