Jste zde

17PBZPSO2 - Profesní sebeobrana II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPSO2 Z 1 2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Profesní sebeobrana I. (17PBZPSO1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem předmětu je získat odborné znalosti a z nich vycházející dovednosti v oblasti profesní sebeobrany pro zdravotnické záchranáře. Během předmětu se studenti seznámí se zvládáním možných krizových situací, se kterými se mohou setkat při výkonu své profese. Seznámení s právními aspekty nutné obrany, krajní nouze.

Požadavky:

90% účast na cvičení (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu)

teoretická znalost zákonů krajní nouze a nutná obrana

zvládnutí minimálního limitu fyzických testů

praktické předvedení pádových technik

praktické předvedení základních úderových technik a technik kopů

praktické předvedení základních obranných technik formou modelových situací, znalost metodických postupů při nácviku prezentovaných technik

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

seznámení se s oblastí profesní sebeobrany v rámci bezpečnostní složek

seznámení se s právním minimem nutným k pochopení problematiky sebeobrany

drilové cvičení za účelem silového i vytrvalostního tréninku

základní pádové techniky

základní úderové techniky

základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům:

zachycení jedné paže

zachycení obou paží

zachycení krku ?do kravaty?

zachycení ramene zezadu

zachycení klopy s hrozbou navazujícího úderu

vedení úderu na horní pásmo

vedení přímého kopu

základní techniky znehybnění

seznámení s obrannými prostředky

základní techniky využití taktického pera, taktické svítilny

základní využití teleskopického obušku

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studenta s oblastí profesní sebeobrany s ohledem na práci ve zdravotnickém sektoru. Studenti si osvojují základní obranné techniky formou praktických cvičení.

Studijní materiály:

NÁCHODSKÝ Zdeněk: Nebojte se bránit. Armex publishing s.r.o., 2006. ISBN 80-86795-43-8

HÖLLER, MALUSCHKA, REINISCH: Sebeobrana pro ženy a dívky. Naše vojsko, 2016. ISBN 978-80-206-1588-6

IMI SDE-OR (LICHTENFELD) a EYAL YANILOV: Krav maga: Umění čelit ozbrojenému útočníkovi. Naše vojsko, 2003. ISBN: 80-206-0689-0

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: