Jste zde

17PBZKP - Klinická propedeutika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZKP Z,ZK 3 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Funkční anatomie I. (17PBZFA1)
První pomoc, metodologie první pomoci (17PBZPPM)
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Pokorný
Cvičící:
Petr Jelínek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoreticko - praktický předmět, který je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky ošetřovatelských postupů a dovedností. Obsahuje ucelené informace o možnostech základního fyzikálního vyšetřeni pacienta na základě znalostí anatomie a fyziologii lidského těla v kontextu symptomatologie onemocnění. Důraz bude kladen na získání základních praktických dovedností fyzikálního vyšetření pacienta.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

100% účast na cvičeních, v případě nemoci či jiné odůvodnitelné překážky v účasti na lekci je třeba tuto absenci nahradit po individuální dohodě s vyučujícím.

Hodnocení bude dáno průnikem výsledků hodnocení práce posluchače na cvičeních, průběžné kontroly znalosti a úspěšného složení zápočtového ověření teoretických poznatků a praktických dovedností (odběr anamnézy, vyšetření pacienta).

Požadavky udělení zkoušky:

- ústní zkouška (zodpovězení otázek ze seznamu).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 dnů.

Osnova přednášek:

1. týden: Nemoc, příznaky, průběh a prognóza Postup při vyšetření nemocného

2. týden: Vyšetření hlavy a krku,

3. týden: Vyšetření hrudníku, plicní syndromy

4. týden: Vyšetření srdce

5. týden: Vyšetření břicha, jater, žlučníku a sleziny

6. týden: Vyšetření urogenitálního systému

7. týden: Vyšetření obvodových cév, mízních uzlin a pohybového aparátu

8. týden: Formulace normálního nálezu

9. týden : Elektrofyziologické vyšetřovací metody: EKG

10.týden: Zobrazovací a laboratorní vyšetřovací metody

Osnova cvičení:

1. lekce Komunikace zdravotnický záchranář – nemocný v podmínkách PNP Obecné rysy diagnostického procesu. Anamnéza jako strukturovaný rozhovor, Cíle a výtěžnost pro stanovení diagnosy.

2. lekce Vyšetření hlavy, orientace na hlavě, základní vyšetřovací postupy orientované na měkké tkáně hlavy vč. adnex a skelet obličejové a mozkové části hlavy. Základní vyšetření dutiny ústní, nosu, očí a uší. Vyšetření krku: arterií, krčních žil, mízních uzlin, štítné žlázy.

3. lekce Vyšetření hrudníku, břicha, orgánů retroperitonea a pánve, orientace na trupu, tvar hrudníku, dýchací pohyby, vyšetření prsů, základní dovednosti, pojmy a výtěžnost fyzikálního vyšetření..

4. lekce Vyšetření končetina a páteře.

5. lekce Seminář. Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům podat ucelené informace o symptomatologii onemocnění a možnostech fyzikálního, přístrojového i laboratorního vyšetření.

V další části předmětu učí studenty hodnotit aktuální stav pacienta a zejména stav vitálních funkcí a na základě toho volit v praxi racionální přístup v rámci neodkladné péče.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] TŘEŠKA, V.: Propedeutika vybraných klinických stavů, Praha Grada, 2003.

[2] VELEMÍNNSKÝ, M.: Klinická propedeutika, ZSF JCU, České Budějovice, 2000.

[3] CHROBÁK, L. et al: Propedeutika vnitřního lékařství, Praha, Grada 2009.

Doporučená literatura:

DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-247-4571-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 

Ostatní: