Jste zde

17PBZCHT1 - Chirurgie a traumatologie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZCHT1 Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá základy chirurgických oborů a traumatologie, reakcí organizmu na trauma, definicí a zásadami ošetření ran, zlomenin, a dalších typů poranění. Základy perioperační péče, základy terminologie.

Požadavky:

splnění závěrečného testu minimálně na 60%

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Definice chirurgických oborů, základy terminologie, základní výkony.

2. týden Trauma, definice, základní termíny, reakce organizmu na trauma.

3. týden Základy chirurgického vyšetření; antisepse, asepse.

4. týden Rána, definice, druhy ran, principy ošetření ran.

5. týden Zlomeniny, definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

6. týden Poranění svalů šlach a kloubů, definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

7. týden Poranění CNS definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

8. týden Poranění periferních nervů definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

9. týden Zásady ošetření, první pomoc, prvotní chirurgické ošetření. Antibiotika v chirurgii.

10. týden Operace, základní terminologie, příprava nemocného k operaci.

11. týden Operační zátěž, rizika; perioperační péče.

12. týden Operační přístupy.

13. týden Náhlé příhody břišní, definice, typy, zásady ošetření, principy léčení.

14. týden Závěrečné opakování, zápočtový test.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Seznámit se se základy obecné chirurgie a traumatologie pro záchranáře

Studijní materiály:

Povinná literatura:

. SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 168 s. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

. MATEK, Jan, Miroslav ZEMAN et al. První pomoc pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 103 s. ISBN 978-80-260-3459-9. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/prvni-pomoc-pro-bakalare/.

Doporučená literatura:

. ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Intraoseální vstupy1.19 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek ZS 2018/2019301.98 KB