Jste zde

17PBZKHZ - Kurz horské záchrany

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZKHZ Z 1 40XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Zimní výcvikový kurz (17PBZZVK)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Kurz se zaměřením na provádění první pomoci v horském terénu. Seznámení studentů s prací Horské služby ČR. Student se seznámí s problematikou lavinového nebezpečí, základů skialpinismu, první pomoci na sjezdových tratích, orientací v horském terénu, s pátrací akcí ztraceného lyžaře v nepřístupném terénu. Druhá část je věnována teorií v podobě přednášek.

Požadavky:

1. Splnění kurzu v plném rozsahu

2. Zápočtový test

Osnova přednášek:

1. Lavinové nebezpečí

2. Horská služba ČR

3. Omrzliny, podchlazení, výšková nemoc (doktor HS)

4. Základy orientace

Osnova cvičení:

1. Ošetření na sjezdové trati s transportem zraněného v kanadských saních

2. Ošetření v nepřístupném terénu s transportem zraněného

3. Základní uzlové techniky, sestrojení pavouka a kladky (vytažení zraněného z nepřístupného terénu)

4. Pátrací akce

5. Záchrana zasypané osoby z laviny, lavinový blok

6. Práce s mapou, buzolou, GPS, přírodními úkazy

Cíle studia:

Cílem studia je seznámení studenta s prací Horské služby ČR, kde si student, může vyzkoušet ošetření v nepříznivých podmínkách (příkrý svah, ledový svah, zima, vítr, sníh), následný transport zraněného k předání ZZS nebo LZS.

Studijní materiály:

www.trauma.org

www.basecampmd.com

www.horska:medicina.cz

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: