Jste zde

17PBZUM2 - Urgentní medicína II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZUM2 Z 2 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Urgentní medicína I. (17PBZUM1)
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Jan Bříza, Lukáš Handl
Cvičící:
Jan Bříza, Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Používání postupu (dr)ABCDE v úvodním vyšetření a kontrole stavu pacienta. Terapie, vstupní diagnostika v podmínkách urgentní medicíny.

Hlavní příznakové soubory urgentních stavů, vyšetření a léčba urgentních stavů v PNP, na urgentním příjmu a JIP a v analogických situacích

Výuka dělena na přednášky teoretických základů a odkazů na vazby s ostatními předměty v překryvu látky urgentní medicíny a praktické procvičení podle rozpisů cvičení

V rámci procvičování i dotazů při přednáškách je nutné vědomí provázanosti dějů v organizmu.

Požadavky:

Zápočet je vázán na aktivní absolvování praktických cvičení a prokázání znalostí testem

Požadavky pro udělení zápočtu:

. aktivní přístup během nácviků ABCDE modelových situací

. průběžně průkaz teoretických znalostí zadaných v přípravě

. 100% prezence na cvičeních. Absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího. Možnost nahrazování je podmíněna vstupním testem z přípravy.

. úspěšné absolvování zápočtového testu (multi-choice test, min. 60% úspěšnost)

Osnova přednášek:

[1] Práce na oddělení urgentního příjmu, ARO a v PNP, základní postupy,

monitorace, přístrojová technika.

[2] Základní léky a léčiva užívané v PNP.

[3] Porod v neodkladné péči, jeho komplikace a prvotní ošetření

novorozence

[4] Resuscitace novorozence po porodu a resuscitace dítěte.

[5] Kardiální selhávání, arytmie a jejich léčba. Elektroimpulzoterapie.

[6] Akutní stavy v pediatrii.

[7] Traumata v dětském věku - obecné a zvláštní postupy.

[8] Respirační insuficience, akutní stavy dušení, CHOPN, astma

bronchiale - diferenciální diagnostika, léčba.

[9] Základy traumatologie - přístupy k traumatologickému pacientovi v

PNP a NNP. Polytrauma - definice, charakteristika, diferenciální

diagnostika a terapie v PNP a NNP.

[10] Poranění kraniocerebrální a v orofaciální oblasti, poranění páteře

a míchy.

Osnova cvičení:

1. Modelové situace, postup ABCDE

2. Modelové situace, postup ABCDE (novorozenec)

3. Modelové situace, postup ABCDE (oběh)

4. Modelové situace, postup ABCDE (dušnost)

Cíle studia:

Pochopení dějů v organizmu při urgentních stavech v oblasti vyčleněných pro tento semestr

Nácvik základního postupu ABCDE, symptomatické terapie dle priorit, život zachraňujících úkonů včetně poskytování neodkladné resuscitace

Používání základní diferenciální diagnostiky poruch vědomí, dušnosti a selhání oběhu.

Studijní materiály:

DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzívní medicíně, Praha: Galen, 2004.

POKORNÝ, J.et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004.

POKORNÝ, J. et. al.: Lékařská první pomoc 2. vydání 2008

KASAL, E. et al.: Základy anesteziologie, resuscitace a neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fa-kulty, UK Praha, 2004.

Doporučená literatura:

IPVZ: Souhrn přednášek ke kurzu Lékařská první pomoc 2005.

ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, J. et al.: Intenzívní medicína 2. vydání, Praha: Galén, 2003.

KONIGOVÁ, R. et al.: Komplexní léčba popálenin, Praha: Grada, 1999.

DIRKS, B.: Die Notfallmedizin, Springer Medizin Verlag, 2007.

GORGASS, B, AHNEFELD, R., ROSSI, H. et al.: Das Rettungsdienst-Lehrbuch, Springer, 2007.

DOMRES, B, ENKE K., et al.: Lehrbuch führ präklinische Notfallmedizin, Band 1-4, Verlagsgeselschaft Stump und Kossendey, Wien, 2000.

TINTINALLI, J.E, KLEN, D.G. et al.: Emergency medicine, McGraw-Hill Companies Inc., 2004.

doporučená literatura pro přípravu na cvičení KPR:

Doporučené postupy Evropské resuscitační rady pro resuscitaci dospělých, dětí a novorozenců 2015.

Volně ke stažení na www.cprguidelines.eu - V originále - EN kapitoly 2,3,4, 6,7, v češtině k dispozici souhrn

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek LS 2019/2020130.41 KB