Jste zde

17PBZZPA - Základy patologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZPA ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy obecné a speciální patologie, k získání základních poznatků tohoto morfologického oboru, k aplikaci do klinických oborů medicíny. Rozebrány jsou příčiny chorob jednotlivých orgánových systémů a některých úrazových stavů.

Požadavky:

1.Doporučená účast na přednáškách.

2.Další samostudium dle doporučené literatury.

3.Závěrečný test – 20 otázek, minimum ke splnění zkoušky z předmětu 14 správných odpovědí.

4.V případě nesplnění testu následuje ústní přezkoušení.

5.Interval mezi řádným a 1. opravným termínem je minimálně 1 týden.

Osnova přednášek:

1. Úvod do patologie. Smrt. Pitva a doplňující laboratorní vyšetření. Regresivní změny I.

2. Regresivní změny II.

3. Poruchy oběhu krve, trombóza, embolie. Šok.

4. Zánět specifický a nespecifický.

5. Nádory. Diagnostika a léčba.

6. Speciální patologie. Kardiovaskulární aparát.

7. Patologie krevního ústrojí. Lymfatické uzliny, slezina.

8. Dýchací ústrojí.

9. Trávicí ústrojí.

10. Patologie centrálního nervového ústrojí.

11. Mužské a ženské pohlavní ústrojí.

12. Perinatální patologie. Nemoci prsu.

13. Patologie pohybového aparátu, úrazy.

14. Patologie endokrinního ústrojí. Nemoci kůže.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou součástí výuky

Cíle studia:

Seznámit studenty zdravotnických oborů různého profesního zaměření se základy patologie, aplikovatelných ve všech specializovaných cyklech studia. Základy obecné a speciální patologie tvoří podklad pro chápání speciálních klinických oborů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Stříteský, Jan: Patologie. Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium, Olomouc, 2001, 338 s. ISBN 80-86297-06-3

Doporučená literatura:

Mačák, Jirka, Mačáková, Jana, Dvořáčková, Jana: Patologie, 2. doplněné vydání. Grada Publishing, Praha, 2012, 347 s. ISBN 978-80-247-3530-6

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek ZS 2020/2021456.54 KB