Jste zde

17PBZZFAR - Základy farmakologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZFAR ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se v úvodu zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, názvosloví léčiv a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeny i na problematiku farmakokinetiky. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírána základní lékové skupiny se zaměřením na mechanismus jejich účinků

Požadavky:

Zápočet

Multiple choice test (25 otázek o 4 možných odpovědích, 0-4 správné odpovědi) s úspěšností nejméně 50 % pro splnění zápočtu. Obsahem testu je obsah přednášek a téma určená k samostudiu. Výchozími studijními materiály je taktéž doporučená literatura.

Zkouška

Písemná zkouška ve zkouškovém období v podobě multiple choice testu, 25 otázek (4 možné odpovědi, 0-4 správně) s úspěšností minimálně 50 %.

Hodnocení (počet bodů):

A 100 - 90

B 89 - 80

C 79 - 70

D 69 - 60

E 59 - 50

F 49 - 0

Osnova přednášek:

Obecná farmakologie

Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky

Léky ovlivňující vegetativní nervový systém

Celková anestetika, opioidní analgetika

Lokální anestetika, svalová myorelaxancia

Látky ovlivňující gastrointestinální systém

Neopioidní analgetika, koanalgetika

Léky ovlivňující kardiovaskulární systém

Látky ovlivňující hemostázu a trombózu

Diuretika a látky ovlivňující uropoetický systém.

Léky ovlivňující respirační systém

Hormony ve farmakoterapii.

Úvod do problematiky léčiv užívaných v psychiatrii

Závěrečné konzultace, zápočtový test

Samostudium: psychofarmaka, antibiotika

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem obecné a speciální farmakologie.

Studenti pochopí základy problematiky týkající se aplikace léčiv do organismu, jejich pohybu v organismu, metabolizace a vylučování.

Podstatná část přednášek je věnována základním lékovým skupinám a jejich mechanismu účinku. Důraz je kladen zejména na pochopení způsobu účinku a dávkování farmak užívaných v akutní péči.

Studijní materiály:

[1] MARTÍNKOVÁ, J., et al.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4.

[2] HYNIE, S. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1.

[3] LÜLLMANN, H., K. MOHR a H. LUTZ. Barevný atlas farmakologie. překlad 4. zcela přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

[4] LÜLLMANN, H., K. MOHR a M. WEHLING. Farmakologie a toxikologie. překlad 15. Přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0836-1.

[5] KNOR Jiří, Málek Jiří. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha, Maxdorf Jessenius 2014, 216 str. ISBN: 978-80-7345-386-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Fyzikálně-chemické základy farmakokinetiky66.16 KB
PDF icon Farmakokinetika a její užití v klinické praxi85.46 KB
Image icon Náplň oboru487.13 KB
Image icon Obecné principy klinické farmakologie455.74 KB
Image icon Generické názvy léčiv229.22 KB
PDF icon Sympatomimetika81.56 KB
PDF icon Sympatolytika51.12 KB
PDF icon Parasympatomimetika77.48 KB
PDF icon Parasympatolytika63.28 KB
PDF icon HISTORIE44.41 KB
PDF icon HISTORIE FARMACEUTICKÉ VÝROBY6.73 MB
PDF icon ZAJÍMAVÉ ODKAZY96.2 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_1_str329.95 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_2_str425.15 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_3_str457.69 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_4_str473.41 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_5_str435.58 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_6_str480.67 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_7_str468.67 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_8_str496.09 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_9_str451.53 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_10_str425.34 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_11_str445.34 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_12_str393.24 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_13_str438.24 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_14_str451.6 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_15_str457.07 KB
Image icon Základy klinické farmakologie_16_str494.65 KB
PDF icon Farmakokinetika_Strojil801.28 KB
PDF icon Farmakokinetika74.3 KB
PDF icon Základní farmakokinetické paramatery73.15 KB
Image icon Farmakokinetika_1349.7 KB
Image icon Farmakokinetika_2341.09 KB
Image icon Farmakokinetika_3379.42 KB
Image icon Farmakokinetika_4174.94 KB
Image icon Farmakodynamika_1375.57 KB
Image icon Farmakodynamika_2390.72 KB
Image icon Farmakodynamika_3218.23 KB
Image icon Farmakodynamika_4400.5 KB
Image icon Farmakodynamika_5400.5 KB
Image icon Farmakodynamika_6501.88 KB
Image icon Farmakodynamika_7404.83 KB
Image icon Farmakodynamika_8462.77 KB
Image icon Farmakodynamika_9403.32 KB
PDF icon Individuální rozdíly v terapeutické odpovědi31.97 KB
Image icon IR_1400.5 KB
Image icon IR_2501.88 KB
Image icon IR_3404.83 KB
Image icon IR_4462.77 KB
Image icon IR_5358.33 KB
Image icon IR_6366.95 KB
Image icon IR_7398.7 KB
Image icon IR_8403.32 KB
Image icon IR_9370.67 KB
Image icon IR_10396.83 KB
Image icon IR_11328.1 KB
Image icon IR_12343.02 KB
Image icon IR_13345.05 KB
Image icon IR_14325.68 KB
PDF icon Faktory ovlivňující účinek léčiva44.56 KB
Image icon FOÚL_1449.17 KB
Image icon FOÚL_2410.86 KB
Image icon FOÚL_3455.83 KB
Image icon FOÚL_4358.31 KB
Image icon FOÚL_5363.2 KB
Image icon FOÚL_6369.29 KB
PDF icon Nežádoucí účinky52.8 KB
PDF icon Toxicita74.25 KB
PDF icon Druhy léků32.92 KB