Jste zde

17PBZPCH - Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPCH Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen jak s metodami mikrobiologie a imunologie infekčních nemocí, tak s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zápočet bude udělen na základě 2 testů a docházky na praktická cvičení. Omluvená absence u laboratorních cvičení musí být nahrazena v náhradním termínu, u seminárních cvičení vypracováním seminární práce na zadané téma.

Termín a obsah cvičení je uveden v harmonogramu předmětu.

Průběh zkoušky: vědomostní test, pro jeho absolvování je nutná minimálně 60% úspěšnost, poté zkoušení ústní

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Obory: mikrobiologie, imunologie a epidemiologie a oblasti jejich zájmu. Původci infekčních onemocnění. Bakterie. Normální mikrobiální flóra lidského organismu. Antimikrobiální látky. Mykotické (plísňové) infekce.

2. Antiinfekční Imunologie. Funkce a význam imunitního systému. Buňky a molekuly imunitního systému. Imunita specifická a nespecifická.

3. Speciální epidemiologie vybraných infekčních onemocnění. Epidemie a protiepidemická opatření.

4. Virologie. Klasifikace bakterií. Spirochéty. Gram pozitivní a gram negativní koky.

5. Gram pozitivní a gram negativní tyčky. Aerobní a anaerobní tyčky. Acidorezistentní tyčky (mykobakteria). Parazitologie.

Osnova cvičení:

1. Metody sterilizace. Metody kultivace, systém bakteriologie

2.Imunizace, vakcinace v ČR

3.Metody epidemiologie, studie

4. Kultivace bakterií. Mikroskopický průkaz bakterií

5.Identifikace, G barvení. Nozokomiální nákazy

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, ale i v epidemiologii životního prostředí.

V další části předmětu jsou studenti seznamováni s problematikou onemocnění neinfekčního původu a s řešením řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Studijní materiály:

[1]GÖPFERTOVÁ, D., et al. :Mikrobioloogie, imunologie, epidemiologie, hygiena[2]PODSTATOVÁ, H. : Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena, Epava, Olomouc, 2001.

[3]LOBOVSKÁ A., a kol. : Infekční nemoci, Karolinum, Praha, 2001.

[4]PODSTATOVÁ, H. : Hygiena zdravotnických zařízení a nová legislativa, Epava, Olomouc, 2002.

[6]ZLOCH, Z. : Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium, Karolinum, Praha

[7]Současně platná legislativa vztahující se k:

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

očkování proti infekčním nemocem

ochraně veřejného zdraví

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon přednáška 1.906.77 KB
PDF icon přednáška 21.96 MB
PDF icon přednáška 3621.23 KB
PDF icon přednáška 4451.56 KB
PDF icon přednáška 52.08 MB

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon cvičení 1.923.39 KB
PDF icon cvičení 2.2.16 MB
PDF icon cvičení 4.633.28 KB
PDF icon cvičení 5.396.21 KB
PDF icon cvičení 3.1.99 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram 17PBZPCH_2020-21 (P+C)173.14 KB