Jste zde

17PBZIZS - Integrovaný záchranný systém a krizový management

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZIZS KZ 2 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Mirovský, Martin Staněk
Cvičící:
Petr Mirovský, Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními základy a rozsahem činností složek Integrovaného záchranného systému v České republice. Obsah je zaměřen na činnost základních a ostatních složek IZS v praktických opatřeních při řešení mimořádných událostí, opatření ochrany obyvatel a provádění záchranných a likvidačních prací na zasaženém území. Mimo obecné zásady prevence, plánování a přípravy na tyto situace je kladen důraz na praktické řešení záchranných a likvidačních prací i zajišťování ochrany obyvatelstva za nevojenských krizových situací. Studenti budou rovněž seznámeni se zásadami taktického a operačního řízení při řešení mimořádných událostí, objasněn bude poplachový plán IZS a další významné dokumenty IZS.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

zpracování, přednesení a obhajoba uceleného referátu,

80% účast a aktivní vystoupení na cvičeních (dlouhodobá absence bude řešena individuálně),

úspěšné složení zápočtového testu,

výsledná známka je tvořena na základě hodnocení předneseného referátu a výsledku písemného testu.

Zápočtový test je složen ze 20 otázek Multiple Choice o délce 40 minut,

testové otázky jsou vytvořeny z témat jednotlivých přednášek,

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15 otázek správně.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, legislativa IZS, IZS v krizovém řízení a krizové stavy,

2.Struktura a funkce IZS, Ústřední poplachový plán IZS a typové činnosti IZS,

3.Organizace a činnost HZS v rámci IZS, záchranné a likvidační práce, funkce velitele zásahu,

4.Organizace a činnost ZZS v rámci IZS, činnost ZZS při mimořádných událostech a organizace místa zásahu při společném zásahu složek IZS,

5.Organizace a činnost PČR a ostatních složek IZS v rámci IZS,

6.Činnost ústředních a územních správních úřadů a jejich orgánů, právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti krizového řízení,

7.Taktické, operační a strategické řízení při řešení mimořádných událostí,

8.Opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích,

9.Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech, individuální ochrana obyvatel a protipovodňová opatření,

10.Taktická a prověřovací cvičení, zakončení předmětu.

Osnova cvičení:

1.Legislativa IZS a krizového řízení,

2.Dokumentace IZS,

3.Organizace a činnost HZS v rámci IZS,

4.Organizace a činnost ZZS v rámci IZS,

5.Organizace a činnost PČR a ostatních složek IZS v rámci IZS,

6.Činnost orgánů státní správy, místní samosprávy a právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti krizového řízení,

7.Taktické, operační a strategické řízení v rámci IZS,

8.Opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích,

9.Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech a individuální ochrana obyvatel,

10.Taktická a prověřovací cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní orientací, která se týká postavení zdravotnictví, resp. záchranného systému, v bezpečnostním systému České republiky a přehledu o základních úkolech poskytovatele přednemocniční neodkladné péče v rámci zdravotních služeb.

Studijní materiály:

ŠÍN, R. et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 790 s. ISBN 978-80-7492-295-4

Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení - skripta. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0

FRÖLICH, Tomáš, et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. V Tribun EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 151 s. ISBN 978-80-263-0721-1

BŘÍZA, Jan, et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. V Tribun EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-263-0722-8

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky.

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Úvod423.24 KB
PDF icon Přednáška 11.49 MB
PDF icon Přednáška 2652.69 KB
PDF icon Přednáška 31.42 MB
PDF icon Přednáška 41.29 MB
PDF icon Přednáška 51.68 MB
PDF icon Přednáška 61.12 MB
PDF icon Přednáška 7732.54 KB
PDF icon Přednáška 81.21 MB
PDF icon Přednáška 91.82 MB
PDF icon Přednáška 10346.78 KB

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Soubor Zadání 16.3.109.9 KB
Soubor Zadání 23.3.111.07 KB
Soubor Zadání 30.3.111.31 KB
Soubor Zadání 6.4.111.6 KB
Soubor Zadání 15.4.111.66 KB

Ostatní: