Jste zde

17PBZUM3 - Urgentní medicína III. a válečná chirurgie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZUM3 Z,ZK 4 2P+1C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Chirurgie a traumatologie II. (17PBZCHT2)
Urgentní medicína II. (17PBZUM2)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

III. blok předmětu urgentní medicína je zaměřen na problematiku oboru v mimořádných podmínkách včetně válečných konfliktů. V těchto souvislostech hraje mimořádnou roli osvojení civilních principů ATLS a vojenských BATLS/BARTS.

Během cvičení se posluchač rekapituluje diferenciálně diagnostické rozvahy a postupy primárního vyšetření ABCDE a osvojí si řešení život přímo ohrožujících stavů včetně poruch srdečního rytmu.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

. aktivní přístup během práce s kasuistikou

. příprava na vstupní testy

. 100% prezence na cvičeních. Absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího.

. úspěšné absolvování zápočtového testu (multi-choice test, min. 60% úspěšnost)

Okruhy otázek ke zkoušce /zápočet podmínkou /

Otázky z urgentní medicíny III

1) Akutní koronární syndrom

2) Diabetické koma

3) Thyreotoxická krize

4) Poruchy dýchání

5) Křečové stavy

6) Cévní mozková příhoda

7) Aspirace

8) Kraniocerebrální poranění

9) Akutní bolesti břicha, NPB atd.

10) Horečnaté stavy dětí, poruchy dýchání

11) Renální kolika

12) Akutní intoxikace

13) Kardiopulmonální resuscitace dospělých - indikace, postupy

14) Kardiopulmonální resuscitace u dětí - indikace, postupy

15) Zajištění průchodnosti dýchacích cest

16) Analgezie v terénu - kompetence záchranáře

17) Poranění hrudníku

18) Poranění břicha

19) Poranění páteře a míchy

20) Poranění pánve

21) Končetinová poranění

22) Rány, jejich dělení, zvláštnosti ran

23) Tepelná poškození

24) Šok

25) Blast syndrom

26) Crush syndrom

27) Hromadná poranění - postup

28) Zásady vyšetření a ošetření u závažného traumatu

29) Ochrana záchranáře před toxickým, biologickým a radiačním poškozením při PNP a transportu

30) Otrava kysličníkem uhelnatým a kysličníkem uhličitým

Osnova přednášek:

1. Obecný úvod do problematiky traumat v terénu

2. Traumata hlavy

3. Traumata hlavy a hrudníku

4. Traumata břicha a pánve

5. Traumata páteře a končetin

6. Traumata způsobená fyzikálními vlivy

7. Nejčastější válečná poranění

8. Principy BATLS/BARTS

9. CBRN rizika - 1. část

10. CBRN rizika - 2. část

Osnova cvičení:

EKG a léčba arytmií, elektroimpulsoterapie

KPR u specifických stavů

Operační řízení PNP

Akutní stavy, práce s kasuistikou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou urgentní medicíny zaměřenou na traumata a také se základy ošetření válečných zranění. Studenti si osvojí postupy primárního vyšetření ABCDE a řešení život přímo ohrožujících stavů včetně poruch srdečního rytmu.

Studijní materiály:

1) Klein, L., Ferko, A., a kol. Principy válečné chirurgie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005.

2) Pokorný, J., a kol. Urgentní medicína. 1. vydání. Praha: Galén, 2004.

3) Pokorný, J. Lékařská první pomoc. 2. vydání. Praha: Galén, 2010.

4) Dobiáš, V., a kol. Prednemocničná urgentná medicína. 1. Vydání. Martin: Osveta, 2012.

5) Franěk, O. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 8. vydání. Praha: Ondřej Franěk, 2015.

6) Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

7) prezentace z přednášek a cvičení

Doplňující materiál ke cvičením:

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram cvičení ZS 2021/2022308.7 KB