Jste zde

17PBZZPF - Základy patologické fyziologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZPF ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se snaží studentům přiblížit a vysvětlit základní patofyziologické mechanismy týkající se orgánových systémů lidského těla. Vychází ze znalosti fyziologie a je zaměřen na ozřejmění vzniku, vývoje a prezentace jednotlivých klinických jednotek a syndromů. Přednášky jsou koncipovány tak, aby umožnily využití znalosti patofyziologie při studiu klinických oborů a v samotné klinické praxi.

Požadavky:

Zápočet:

Na základě průběžných znalostí ověřovaných testy či ústním zkoušením.

Zkouška:

Ústní formou v rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury. Student si vytáhne dvě z otázek. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu látky probírané na přednáškách.

Upozornění: Bez zápočtu není možné absolvovat zkoušku. Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 dnů.

Osnova přednášek:

1. Patofyziologie vnitřního prostředí

2. Patofyziologie metabolických poruch

3. Patofyziologie krve, hemostázy a imunitního systému (zánět, sepse)

4. Patofyziologie kardiovaskulárního systému

5. Patofyziologie respiračního systému

6. Patofyziologie ledvin

7. Patofyziologie trávicího systému

8. Patofyziologie endokrinního systému

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům systematický přehled o základech patologické fyziologie a obecných patogenetických mechanismech a aspektech postihujících specifické orgány a orgánové systémy a umožnit tak pochopení existujících souvislostí při vzniku a rozvoji patologických procesů.

Studijní materiály:

[1] VOKURKA, M., et al.: Patofyziologie pro nelékařské obory 2005

[2] SILBERNAGL, S., LANG, F.: Atlas patofyziologie člověka 2001

[3] FÖLSCH, U. R. et al.: Patologická fyziologie, Grada 2003

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: