Jste zde

17PBZSL - Soudní lékařství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZSL KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oboru soudního lékařství v návaznosti na jiné lékařské vědy a medicinsko- právní problematiku. Základy oboru jsou důležité pro přehled každého zdravotníka.

Požadavky:

Pro udělení zkoušky student prokáže znalost problematiky písemným testem. V případě nezdaru nebo neúčasti v řádném termínu se podrobí ústní zkoušce.

Osnova přednášek:

Vymezení pojmu soudního lékařství, koncepce oboru, pregraduální a postgraduální výuka oboru.

Smrt, posmrtné změny, doba smrti. Prohlídka zemřelých. Indikace a provádění pitev.

Náhlá úmrtí v dospělém a dětském věku. SIDS.

Dušení a jeho formy.

Poranění tupým a ostrým předmětem.

Dopravní nehody. Pády z výše.

Poranění vysokou a nízkou teplotou, elektrickým proudem a změnou tlaku. Vliv ionizujícího záření na člověka. Poranění výbuchem.

Identifikace osob, jednotlivců i v rámci hromadných neštětí. DVI týmy.

Laboratorní vyšetření v soudním lékařství a toxikologii.

Prohlídka živých osob k určení poranění a jeho mechanismu. Hodnocení poranění, odškodnění nemajetkové újmy na zdraví.

Osnova cvičení:

Pitva a pitevní techniky.

Vybrané případy k jednotlivým druhům úmrtí.

Cíle studia:

Soudní lékařství je předmět na multioborovém základě, který studentům komplexně podává poznatky z morfologického, klinicko - posudkového i medicínsko - právního pohledu. Základy oboru rozšiřují odborný přehled každého zdravotníka.

Studijní materiály:

SOKOL, M.: Soudní lékařství II – vybrané podklady. Podkladový materiál v .pdf formátu, bude v elektronické podobě k dispozici zapsaným studentům (ke konci výuky v semestru).

Doporučená literatura:

HIRT, M. a kol.: Soudní lékařství I. díl, 2015, Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5680-6

HIRT, M., VOREL, F. a kol.: Soudní lékařství II. díl, 2016, Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0268-6

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022465.33 KB