Jste zde

17PBZKPSP - Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZKPSP ZK 4 40XH česky
Garant předmětu:
Jan Pokorný
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Jan Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zákon 96/2004 Sb. a vyhláška 55/2011 Sb. uvádí náplně zdravotnických záchranářů v PNP a NNP ve výjezdových posádkách.

Tyto pracovní činnosti jsou jsou již sladěné s pracovním prostředí EU.

Požadavky:

Řidičské oprávnění sk. B.

Spoluúčast studenta: 1.850,- Kč

Platba na č.ú.: 27-7380010287/0100; variabilní symbol: PRVNÍCH 6 ČÍSLIC Z RODNÉHO ČÍSLA

Platbu proveďte do 1.4.2022.

Termín konání:

7. a 8. 4. 2022 teorie (FBMI)

14. 4. 2022 praktické řízení - polygon Hradec Králové

Splnění závěrečného testu v hladině úspěšnosti min. 70 %.

Osnova přednášek:

Témata teoretické části obecně:

- shrnutí předpisů v silniční dopravě

- problematika defenzivní jízdy

- jízdy pod „majákem“ - vozidlo s právem přednostní jízdy

- praktické ukázky - reálná videa z výjezdů, které jsou pořízeny kamerami ve vozidlech ZZS a jejich rozbor.

Témata podrobněji:

Právní předpisy

- legislativa provozu vozidel na pozemní komunikaci,

- legislativa vozidel s právem přednostní jízdy

- právní předpisy specifikující vozidla ZZS,

- právní předpisy specifikující vybavení vozidel ZZS,

- jízda s vozidly ZZS při společných zásazích složek IZS dle STČ/IZS.

Základní konstrukce vozidel

- typy vozidel využívaných u ZZS,

- konstrukční provedení vozidel vzhledem k jejich jízdním vlastnostem, smysl a funkce konstrukčních prvků pro podporu řidiče

- kontrola vozidla před jízdou, bezpečnost a provozní kapaliny,

- pravidelná údržba vozidel, systém každodenních a pravidelných kontrol vozidel prováděných řidičem.

Bezpečná jízda

- základy bezpečné jízdy,

- defenzivní jízda,

- krizové brzdění,

- jízda v terénu,

- jízda s vozidly s automatickou převodovkou,

- jízda s vozidlem s pohonem 4x4 nebo jiným.

Ostatní témata

- znalosti orientace v mapách (určení své polohy, vyhledávání v mapě) - místopis

- orientace při práci s GPS a mapovými podklady v elektronické verzi

- obsluha navigačních a komunikačních technologií

- zastavení u případu

- obsluha přenosu dat na ZOS ZZS

- vyplňování potřebné dokumentace k provozu vozidel ZZS

- systém hlášení závad na vozidlech a objednávání spotřebního materiálu

ZOS:

- náslechy na ZOS - termín dle rozpisu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

1. opakování pravidel silničního provozu, předpisy pro vozidla s právem přednosti v jízdě.

2. informovat o vozidlech IZS a jejich specifikací, pravidel pro jízdu v těžko přístupném terénu.

3. praktické užití speciálních dopravních a transportních prostředků na polygonu v Hradci Králové

4. Navigace a navigační systémy pro vozidla IZS a navigace v terénu pro výjezdové skupiny ZZS.

5. Systémy dopravy pacientů - RLP, RZP, RV, LZS.

6. praktická ukázka práce na LZS (letiště Václava Havla).

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

1. Brůha, Dominik.Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-661-5

2. Souček, Vladimír. Autoškola 2013. Praha: Ottovo nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7451-271-1

3. Souček, Radovan. Doprava v krizových situacích. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2008. ISBN 978-80-86530-46-8

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: