Jste zde

Optika a optometrie - prezenční forma

Kód Název
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I.
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II.
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
17PBOBP Bakalářská práce
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
17PBOBCHA Biochemie
17PBOBCH Biochemie
17PBOBFT Biofotonika
17PBOBS Biologické signály
17PBOBUI Biologické účinky ionizujícího záření
17PBOBLG Biologie
17PBOBT Brýlové technologie
17PBOCHM Chemie
17PBOCHMO Chemie pro optometristy
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu
17PBOFO Farmakologie oka
17PBOFYZ Fyzika
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
17PBOHE Hygiena a epidemiologie
17PBOITT Informační technologie a telemedicína
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
17PBOKC1A Kontaktní čočky + praxe I.
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II.
17PBOKC3A Kontaktní čočky + praxe III.
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III.
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
17PBOKRVA Korekce refrakčních vad
17PBOLTR Lékařská terminologie
17PBOMCH Makromolekulární chemie
17PBOMCHA Makromolekulární chemie
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBOMA1 Matematika I.
17PBOMA2 Matematika II.
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka
17PBONR Nauka o refrakci
17PBONRA Nauka o refrakci
17PBONMP Návrh a management projektu
17PBOOFP Oftalmologické přístroje
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
17PBOOP1 Optická praktika I.
17PBOOP2 Optická praktika II.
17PBOOF Optika fyzikální
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová
17PBOOMP Optometrická praktika
17PBOOMPA Optometrická praktika
17PBOOVP Optometrie v praxi
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
17PBOPP První pomoc
17PBOPPA První pomoc
17PBOPSL Psychologie
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců
17PBOSOP Speciální optické pomůcky
17PBOSTA Statistika
17PBOSRB Strabologie
17PBOSRBA Strabologie
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I.
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II.
17PBOTPR Týmový projekt
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí
17PBOZFO Základy fyziologické optiky
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
17PBOZE Zdravotnická etika
17PBOZLN Zdravotnická legislativa a normy