Jste zde

Optika a optometrie - prezenční forma

Kód Název
F7PBOAF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
F7PBOAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I.
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II.
F7PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
17PBOBP Bakalářská práce
F7PBOBP Bakalářská práce
F7PBOBV Binokulární vidění
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
17PBOBCH Biochemie
17PBOBCHA Biochemie
F7PBOBCH Biochemie pro optometristy
17PBOBFT Biofotonika
17PBOBS Biologické signály
17PBOBUI Biologické účinky ionizujícího záření
17PBOBLG Biologie
F7PBOBLG Biologie pro optometristy
17PBOBT Brýlové technologie
F7PBOBT Brýlové technologie
17PBOCHM Chemie
F7PBOCHO Chemie pro optometristy
17PBOCHMO Chemie pro optometristy
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu
F7PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu
17PBOFO Farmakologie oka
F7PBOFO Farmakologie oka
17PBOFYZ Fyzika
F7PBOFYZ Fyzika pro optometristy
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie
F7PBOGMB Genetika a molekulární biologie pro optometristy
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
F7PBOHO Histologie obecná a histologie oka
17PBOHE Hygiena a epidemiologie
F7PBOHE Hygiena a epidemiologie
17PBOITT Informační technologie a telemedicína
F7PBOITT Informační technologie a telemedicína
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II.
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III.
F7PBOKC1 Kontaktní čočky I.
F7PBOKC2 Kontaktní čočky II.
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
F7PBOKRV Korekce refrakčních vad
17PBOKRVA Korekce refrakčních vad
17PBOLTR Lékařská terminologie
F7PBOLTL Lékařská terminologie a latina pro optometristy
17PBOMCH Makromolekulární chemie
17PBOMCHA Makromolekulární chemie
F7PBOMCH Makromolekulární chemie pro optometristy
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBOMA1 Matematika I.
17PBOMA2 Matematika II.
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu
F7PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie
F7PBOMI Mikrobiologie a imunologie
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka
17PBONR Nauka o refrakci
F7PBONR Nauka o refrakci
17PBONRA Nauka o refrakci
17PBONMP Návrh a management projektu
F7PBONMP Návrh a management projektu
F7PBOATO Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy
F7PBOP1 Odborná praxe I.
F7PBOP2 Odborná praxe II.
F7PBOOFP Oftalmologické přístroje
17PBOOFP Oftalmologické přístroje
F7PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
F7PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
17PBOOP1 Optická praktika I.
F7PBOOP1 Optická praktika I.
17PBOOP2 Optická praktika II.
F7PBOOP2 Optická praktika II.
F7PBOOPAT Optické pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
17PBOOF Optika fyzikální
F7PBOOF Optika fyzikální
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová
F7PBOOGB Optika geometrická a brýlová
17PBOOMP Optometrická praktika
17PBOOMPA Optometrická praktika
17PBOOVP Optometrie v praxi
F7PBOOVP Optometrie v praxi
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
F7PBOPTDK Perspektivní technologie pro diagnostiku a korekci zraku
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
F7PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
F7PBOPVZ Prodejní dovednosti a vedení zaměstnanců
F7PBOPPP Programové prostředky počítačů a základy zpracování dat
F7PBOPO Projekt OPT
17PBOPP První pomoc
F7PBOPP První pomoc
17PBOPPA První pomoc
17PBOPSL Psychologie
F7PBOPSO Psychologie a komunikace
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců
17PBOSOP Speciální optické pomůcky
17PBOSTA Statistika
17PBOSRBA Strabologie
17PBOSRB Strabologie
F7PBOSRB Strabologie a základy ortoptiky
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I.
F7PBOSUR1 Subjektivní refrakce I.
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
F7PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II.
17PBOTPR Týmový projekt
F7PBOUO Úvod do optiky a optometrie
F7PBOVKM Vybrané kapitoly z matematiky pro optometristy
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí
F7PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí
17PBOZFO Základy fyziologické optiky
F7PBOZFO Základy fyziologické optiky
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
F7PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
F7PBOZSM Základy statistiky a zpracování měření
F7PBOVLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
17PBOZE Zdravotnická etika
F7PBOEO Zdravotnická etika
17PBOZLN Zdravotnická legislativa a normy