Jste zde

17PBOFO - Farmakologie oka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOFO Z 2 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Farmakokinetika léků do oka, aplikace léků, jejich léčebný efekt a nežádoucí účinky. Nejčastěji používané léky

Požadavky:

Složení zápočtového testu. Otázky budou složeny jen z odpřednášené látky.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. farmakokinetika látek do oka

2. způsoby podávání očních léků

3. parasympatomimetika a parasympatolytika, sympatomimetika a sympatolytika

4. prostaglandiny, blokátory karboanhydrázy, osmotické látky

5. antiseptika, antibakteriální léky, antibiotika, antivirová, antifugální, antiamébová léčiva

6. kortikoidy a nesteroidní antiflogistika

7. antialergika, sympatomimetika, antihistaminika, léky stabilizující žírné buňky

8. lokální anestetika, léky používané k diagnostickém účelům, mydriatika a cykloplegika,

9. léčiva používané při nedostatku slz, léčiva s epitelizačním, metabolickým nebo antiproliferačním účinkem

10. léčiva používaná při nedostatku slz, léčiva s epitelizačním, metabolickým nebo antiproliferačním účinkem

11. nežádoucí účinky léků na oko

12. shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se aplikací léků do oka, jejich efektem, nežádoucími účinky. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku, se kterou se absolvent může setkat ve své praxi.

Studijní materiály:

1. přednášky

2. Heissigerová J a kol. Oftalmologie. Pro pregraduální a postgraduální přípravu. Maxdorf Jessenius, 2018. ISBN

978-80-7345-580-4.

3. Lincová D a kol. Základní a aplikovaná farmakologie.Galen, 2005. ISBN 80-7262-168-8

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: