Jste zde

17PBOOFP - Oftalmologické přístroje

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOFP KZ 3 3P česky
Vztahy:
Předmět 17PBOOFP lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOOGB
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Probrány budou principy funkce jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických přístrojů užívaných v oftalmologii a optometrii. Přehled, fyzikální principy, technické konstrukce, parametry a aplikace následujících pomůcek a přístrojů: oftalmoskop (přímý a nepřímý, konfokální skenovací), sítnicová kamera, skiaskop, optometr a oční refraktor, oftalmometr, tonometr, perimetr, Heidelberský sítnicový tomograf, optická koherenční tomografie, analyzátor nervových vláken-GDx, spekulární (endotelový) mikroskop, optický a ultrazvukový biometr, přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu, přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí, keratometry, rohovkové topografy, aberometry, testy na vyšetřování refrakční rovnováhy, eikonometry, polarizační testy, ortoptické přístroje, zvětšovací pomůcky a přístroje, štěrbinová lampa, Hertelův exophthalmometr, přístroje a pomůcky pro vyšetřování barvocitu, operační mikroskopy, laserové systémy pro terapeutické a chirurgické zákroky.

Požadavky:

Plnění průběžných úloh + složení testu.

Osnova přednášek:

1.Zvětšovací pomůcky (lupy, dalekohledové brýle) a operační mikroskopy

2.Základní principy vyšetření lidského oka. Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi I (optotypy, štěrbinová lampa)

3.Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi II (oftalmoskop přímý a nepřímý, tonometry).

4.Přístroje a metody vyšetření refrakčního stavu

5.Aberometrie, měření aberací oka

6.Přístroje sloužící k vyšetření rohovky I (keratometrie, rohovková topografie)

7.Přístroje sloužící k vyšetření rohovky II (rohovková pachymetrie, endoteliální mikroskop)

8.Přístroje sloužící k vyšetření papily zrakového nervu, vrstvy nervových vláken sítnice a vyšetření zorného pole (HRT, GDx, perimetrie)

9.Přístroje sloužící k vyšetření sítnicových vrstev (OCT, RTA), sítnicová kamera, fluorescenční angiografie

10.Ultrazvuk v oftalmologii, ultrabiomikroskopie, ultrazvuková a optická biometrie oka.

11.Přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí a binokulárního vidění

12.Přístroje sloužící vyšetření barvocitu

13. Laserové systémy v oftalmologii I

14.Laserové systémy v oftalmologii II

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Principy funkce jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických přístrojů v oftalmologii.

Studijní materiály:

1. M.Rutrle: Přístrojová optika, IPVZ Brno, 2000.

2. KASCHKE, M., DONNERHACKE, KH., RILL, MS. Optical Devices in Ophthalmology and Optometry. Weinheim: Wiley-VCH, 2014.

3. Kraus a kol.: Kompendium očního lékařství, 1997, Grada Publishing.

4. Kolín a kol.: Oftalmologie praktického lékaře, 1994, Karolinum.

5. Lester, D. et al.: Optic Nerve Head and Retinal Nerve Fibre Analysis, Dogma, 2005.

6. LEŠTÁK: Oftalmologie pro obor Oční optik a optometrie

7. BENJAMIN, W. Borish?s Clinical Refraction. Butterworth Heinemann, Elsevier, 2006.

8. GELLRICH, MM. The Slit Lamp: Applications for Biomicroscopy and Videography. Springer, 2014.

9. WOLFFSOHN, J. Eye Essentials: Ophthalmic Imaging, Butterworth-Heinemann, 2008.

10. RABBETTS, RB. Clinical Visual Optics. Butterworth Heinemann, 2007.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Skripta oftalmologie19.64 MB
PDF icon Harmonogram ZS 2018/2019312.82 KB