Jste zde

17PBOAFPO - Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOAFPO ZK 2 2P česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOAFPO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOVZF
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOAFPO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOK1
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOAFPO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOZFOA
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úvod do patologie: definice, cíle, historie, nemoc, symptom. Etiologie a patogeneze nemoci na orgánové, tkáňové, buněčné a molekulární úrovni. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemoci. Patogenní podněty. Hojení rány. Zánět jako obranný a autoagresivní fenomén. Poruchy cirkulace, atrofie, nekrózy. Nádory. Specifické znaky patologických změn centrálního nervového systému, oka, optické dráhy.

Požadavky:

Zkouška:

aktivní účast na přednáškách, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce,

písemné prokázání získaných znalostí testem, 80% úspěšnost.

Ústní zkoušení na základě rozhodnutí garanta předmětu.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. týden: Postavení a vymezení patologie. Koncept tkáňové patologie, pracovní metody. Rozdělení patologie. Příčiny nemocí.Etiologická a systémová patologie.

2. týden: Regresivní změny, pojem smrt. Nekróza, apoptóza, atrofie. Dystrofie.

3. týden: Zánět - anatomické a klinické znaky. Zánět akutní a chronický.

4. týden: Nádory - nádorové onemocnění. Kancerogeneze, benigní a maligní nádory. Grading a staging nádorů.

5. týden: Progresivní změny. Teratologie: chromozomální, genetické a epigenetické defekty.

6. týden: Etiologická patologie. Infekční choroby. Neinfekční onemocnění. Poruchy výživy. Poruchy imunity.

7.týden: Patologie oka. Úvod do základů vyšetření, nutných k posouzení patologických změn. Okolí oka, orbita, slzný aparát (slzná žláza a odvodné slzné cesty), překrvení bulbu- povrchní a hluboká injekce

8. týden: Poloha a postavení bulbu, motilita bulbu, rohovka - povrch , tlouštka a endotel, přední komora

9. týden: Onemocnění čočky - katarakta , sklivec

10. týden: Onemocnění sítnice a zrakového nervu . Glaukom

11.týden: Dědičná onemocnění, změny u refrakčních vad

12.týden: Strabismus

13. týden Úrazy očnice

14. týden Onemocnění zrakového nervu

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Základní kurz obecné patologie a úvod do patologie oka.

Studijní materiály:

Silbernagel S.: Atlas patofyziologie člověka. GRADA Publishing a.s.. Praha 2001.

Fakan, F.: Přehled patologie, Karolinum 2005

Bártová, J.: Patologie pro bakaláře, Karolinum 2004

Vokurka M. a kol.: Patofyziologie pro nelékařské směry. Karolinum. Praha 2005.

Kuchynka, P.: Oční lékařství, Grada 2007.- (vybrané kapitoly)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram ZS 2020/2118.33 KB