Jste zde

17PBOZFOA - Základy fyziologické optiky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOZFOA ZK 2 2P česky
Vztahy:
Předmět 17PBOZFOA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOAFPO
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOZFOA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOSUR1
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOZFOA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBONR
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základní pojmy zobrazovací optiky. Fyziologická stavba lidského oka a popis oka z hlediska optických zobrazovacích vlastností. Optické vlastnosti jednotlivých částí oka, jejich geometrické a fyzikální parametry - rohovka, komorová voda, oční čočka, sklivec, sítnice. Vznik zrakového vjemu. Citlivost lidského oka pro světlo různé vlnové délky. Referenční osy oka. Pupila oka. Schematické optické modely oka. Fotometrické vlastnosti optické soustavy oka. Proces akomodace a stárnutí oka - vliv na zobrazovací schopnosti oka. Základní parametry ovlivňující rozlišení oka, zrakovou ostrost a kontrast obrazu. Monochromatické a chromatické aberace optické soustavy lidského oka, jejich příčiny a důsledky. Rozlišovací schopnost oka a hloubka zobrazení. Zraková ostrost. Vliv aberací na kvalitu zobrazení a rozlišovací schopnost oka. Funkce kontrastní citlivosti a její měření. Sférická ametropie, její příčiny a způsoby korekce. Astigmatismus. Vliv refrakčních vad na kvalitu vidění. Afakie. Amblyopie. Fyziologie pohybu oka, metody sledování pohybu oka. Základní principy binokulárního a stereoskopického vidění. Základní principy měření fyzikálních vlastností oka.

Požadavky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústní částí

Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní pojmy zobrazovací optiky.

2. Fyziologická stavba lidského oka, jeho geometrické a fyzikální vlastnosti

3. Oko jako optická soustava. Referenční osy oka. Pupila oka.

4. Schematické optické modely oka.

5. Fotometrické vlastnosti optické soustavy oka.

6. Proces akomodace a stárnutí oka - vliv na zobrazovací schopnosti oka.

7. Monochromatické a chromatické aberace optické soustavy lidského oka, jejich příčiny a důsledky.

8. Rozlišovací schopnost oka a hloubka zobrazení. Zraková ostrost.

9. Vliv aberací na kvalitu zobrazení a rozlišovací schopnost oka. Funkce kontrastní citlivosti.

10. Sférická ametropie, její příčiny a způsoby korekce.

11. Astigmatismus. Afakie. Amblyopie.

12. Fyziologie pohybu oka, metody sledování pohybu oka.

13. Základní principy binokulárního a stereoskopického vidění.

14. Základní principy měření fyzikálních vlastností oka.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o optickém systému oka, základech teorie vidění a zpracování obrazu lidským okem a souvisejícími anatomickými a fyziologickými vlastnostmi zrakového orgánu.

Studijní materiály:

[1] E.Keprt: Teorie optických přístrojů III. Oko a jeho korekce. SPN, Praha 1966.

[2] D. A. Atchison, G. Smith, Optics of the Human Eye. Butterworth Heinemann 2000.

[3] J.Polášek: Technický sborník oční optiky. Oční optika, Praha 1975.

[4] S.Synek, Š.Skorkovská: Fyziologie oka a vidění. Praha: Grada Publishing, 2004.

[5] A.H.Tunnaclife: Introduction to Visual Optics. The Gresham Press, London 1993.

[6] Benjamin, W. Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann Elsevier, 2006.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram1617_(P)_17PBOZFO80.7 KB