Jste zde

Biomedicínský technik - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PBBALP Algoritmizace a programování
17PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
17PBBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat
17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I
17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1)
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
17PBBBP Bakalářská práce
17PBBBCH Biochemie
17PBBBFT Biofotonika
17PBBBLS Biologické signály
17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
17PBBBLG Biologie
17PBBBB Biomechanika a biomateriály
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
17PBBCHM Chemie
17PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
17PBBEM Elektrická měření
17PBBELFA Elektrofyziologie
17PBBELF Elektrofyziologie
17PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
17PBBEO Elektronické obvody
17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
17PBBFVP Funkce více proměnných
17PBBFY1 Fyzika I
17PBBFY2 Fyzika II
17PBBFY3 Fyzika III
17PBBFCH Fyzikální chemie
17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17PBBITT Informační technologie a telemedicína
17PBBITP Integrální počet
17PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy
17PBBLT Laboratorní technika
17PBBLTR Lékařská terminologie
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBBMZT Management zdravotnické techniky
17PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
17PBBMEC Mechanika
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce
17PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
17PBBMS Modelování a simulace
17PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
17PBBNMP Návrh a management projektu
17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
17PBBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery
17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
17PBBPPP Práce s programovými prostředky
17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17PBBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17PBBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17PBBPP První pomoc
17PBBPSL Psychologie
17PBBRI Rehabilitační inženýrství
17PBBROP Řízená odborná praxe
17PBBRBL Robotika v lékařství
17PBBSPR Semestrální projekt
17PBBSPRA Semestrální projekt
17PBBSPR1 Semestrální projekt I.
17PBBSPR2 Semestrální projekt II.
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika
17PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy
17PBBTPR Týmový projekt
17PBBTPRA Týmový projekt
17PBBUSS Úvod do signálů a systémů
17PBBVBI Virtuální bioinstrumentace
17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy
17PBBZS Zobrazovací systémy
17PBBZOD Zpracování obrazových dat