Jste zde

17PBBITT - Informační technologie a telemedicína

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBITT ZK 2 2+0 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBITT
Přednášející:
Karel Hána (gar.), Jan Mužík
Cvičící:
Karel Hána (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové karty, modemy, UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital. Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení, typy OS. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace. Správa paměti v OS. Výkonové a funkční testy PC. Pocket PC - mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace). Internet - historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, principy směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP. Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu a asolvování zkoušky 17PBBITT pro ZS1718 jsou uvedeny níže v souborech v sekci Ostatní.

Osnova přednášek:

1. Úvod, osnova, podmínky zápočtu a zkoušky, doporučená literatura, historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení), kategorie počítačů

2. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI, ), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest

3. Vstupní a výstupní zařízení I - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, klávesnice, myš

4. Vstupní a výstupní zařízení II - zobrazovací zařízení (monitor), zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty (USB, FireWire, RS232C, LPT, game port), síťové karty, modemy

5. Vstupní a výstupní zařízení III - tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky, paměťové karty a čtečky, rozhraní PCMCIA, CompactFlash (CF) a Secure Digital (SD), příklady periferí stěmito rozhraními, UPS

6. Mobilní technologie (nejen) pro snímání, vyhodnocování a přenos dat

7. Operační systémy

8. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování, assembler a vyšší program. jazyky, překlad a interpretace, správa paměti v OS

9. Výkonové a funkční testy PC,chlazení, zásady správného používání PC

10. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN. Vrstvový referenční model OSI, rozdělení a topologie sítí

11. Internet I - historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče,

používané standardy a jazyky, moderní technologie webu

12. Internet II - protokoly a adresování, propojování lokálních sítí,

internetworking, brány a směrovače, principy směrování v internetu

13. Internet III - eduroam, pojem „server“, architektura klient-server a P2P,

server, superpočítač, nejčastěji používané protokoly síťové architektury,

cloud computing, TCP/IP, HTTP, FTP, TELNET, DHCP

14. Telemedicína

Osnova cvičení:

Žádná cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy výpočetní techniky, počítačovými sítěmi i telemedicínskými prostředky na úrovni pohledu odbornějšího uživatele. Student by měl získat dostatečný ucelený přehled o historii i současnosti informačních technologií a jejích využití v medicíně a telemedicíně. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby student měl jasnou představu, jaké jsou možnosti i rizika spojená s použitím výpočetní techniky v medicíně. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen odhadnout potřebný výpočetní výkon aplikace, zvolit optimální hardwarové i softwarové řešení a uvědomit si i limitace, které z tohoto řešení plynou. Student by tak měl dostat dobrý základ k dalšímu hlubšímu studiu v oblasti informačních technologií.

Studijní materiály:

[1] White, R.: Jak fungují počítače. Softpress, Praha 2003, ISBN 80-86497-48-8

[2] J. F. Kurose, K. W. Ross: Počítačové sítě. Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-3825-0

[3] J. G. Brookshear: Informatika. Computer Press, Brno 2013, ISBN 978-80-251-3805-2

[4] J. Chábera, J. Dannhoferová, J. Lapáček, P. Simr, K. Sýkorová: ECDL Průvodce přípravou na testy. Computer Press, Brno 2012, ISBN 978-80-251-3144-2

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. přednáška - Úvod do předmětu, požadavky k získání zápočtu a průběh zkoušky. Historie, základní struktura a rozdělení počítačů8.35 MB
PDF icon 2. přednáška - Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní, BIOS, autotest.7.74 MB
PDF icon 3. přednáška - Vstupní a výstupní zařízení I - diskové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. DVD, klávesnice, myš.11.52 MB
PDF icon 4. přednáška - Vstupní a výstupní zařízení II - zobrazovací zařízení, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, modemy.7.55 MB
PDF icon 5. přednáška - Vstupní a výstupní zařízení III -tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, paměťové karty a čtečky.8.49 MB
PDF icon 6. přednáška - Mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní.11.74 MB
PDF icon 7. přednáška - Pojem operační systém (OS), jeho význam a určení. Jádro, typy OS, výpočetní proces, multitasking, správa procesů.5.32 MB
PDF icon 8. přednáška - Instrukční soubor, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace.6.78 MB
PDF icon 9. přednáška - Výkonové a funkční testy PC. Chlazení. Zásady správného používání PC.7.65 MB
PDF icon 10. přednáška - Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI, technické prostředky LAN.4.4 MB
PDF icon 11. přednáška - Internet I - historie, myšlenka, klíčová slova. Prohlížeče, používané standardy. Úvod do architektury TCP/IP.15.04 MB
PDF icon 12. přednáška - Internet II -Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, směrování v Internetu.5.6 MB
PDF icon 13. přednáška - Internet III - pojem "server", architektura klient-server, nejpoužívanější protokoly síťové architektury TCP/IP.5.19 MB
PDF icon 14. přednáška - Telemedicína jako telematika pro zdravotnictví, definice WHO, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem ICT.9.67 MB