Jste zde

17PBBBLG - Biologie

Rozvoj předmětu byl podpořen projektem RPAPS „Inovace výuky genetiky a molekulární biologie v biologických předmětech ve studijních programech na FBMI ČVUT“ (č.p.1052038G006, řešitel Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.)

Přednášky a cvičení probíhají pomocí MS Teams. Cvičícími v ZS 2020/2021 jsou Iva Hammerbauerová, Aneta Buchtelová a Veronika Vymětalová.

Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBBLG
Materiály ke stažení: