Jste zde

17PBBAF1 - Anatomie a fyziologie I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBAF1 Z,ZK 5 2+1+1 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBAF1
Přednášející:
Radek Matlach (gar.)
Cvičící:
Yulia Efremova, Radek Matlach (gar.), Michaela Babičová, Václav Kvítek, Vladimír Tarci, Nguyen Truong An
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1.Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

2.Průběžné základní znalosti ověřované testy, seminární prací, ústním zkoušením - rozsah a formu určuje vyučující praktických cvičení.

Požadavky zkoušky

1.Udělený zápočet z praktických cvičení.

2.Písemné prokázání znalosti testem u prvního (řádného) termínu a prvního opravného termínu. Úspěšnost testu minimálně 80 %.

3.Druhý opravný termín (tzv. třetí termín) - test + případně i ústní zkouška. Testový výsledek horší než 75 % vč. je hodnocen automaticky jako neprospěl a ústní zkouška se nekoná. Výsledky testu mezi 76 - 85 % jsou doplněny ústní zkouškou. Výsledky lepší než 85% jsou hodnoceny stupněm prospěl a nejsou doplněny ústní zkouškou.

4.Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

Osnova přednášek:

1. týden: Cytomorfologie, funkční morfologie tkání se zaměřením na tkáně pohybového systému. Roviny a směry.

2. týden: Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně. Kostra páteře.

3. týden: Osový orgán - kineziologie páteře. Sektory. Komplex páteř - pánev. Kostra končetin.

4. týden: Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Svalové skupiny - svaly zad.

5. týden: Somatické typy, růst těla, etapy vývoje. Dětské tkáně a orgány. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

6. týden: Lebka, stavba, spoje, prostory, očnice, mimické svaly.

7. týden: Lebka, antropometrie, biomechanika, forenzní biomechanika lebky, lebka - trávicí a dýchací systém.

8. týden: Obecný princip stavby gastropulmonální soustavy. Splanchnologie.

9. týden: Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

10. týden: Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

11. týden: Morfologie dýchacích cest. Stavba plic. Svaly hrudníku.

12. týden: Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

13. týden: Základy topografie hrudníku a břicha. Projekce orgánů jako základ klinického vyšetření. Možnosti endoskopie.

14. týden: Výběrové téma.

Osnova cvičení:

1. týden: Cytomorfologie, funkční morfologie tkání se zaměřením na tkáně pohybového systému. Roviny a směry.

2. týden: Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně. Kostra páteře.

3. týden: Osový orgán - kineziologie páteře. Sektory. Komplex páteř - pánev. Kostra končetin.

4. týden: Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Svalové skupiny - svaly zad.

5. týden: Somatické typy, růst těla, etapy vývoje. Dětské tkáně a orgány. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

6. týden: Lebka, stavba, spoje, prostory, očnice, mimické svaly.

7. týden: Lebka, antropometrie, biomechanika, forenzní biomechanika lebky, lebka - trávicí a dýchací systém.

8. týden: Obecný princip stavby gastropulmonální soustavy. Splanchnologie.

9. týden: Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

10. týden: Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

11. týden: Morfologie dýchacích cest. Stavba plic. Svaly hrudníku.

12. týden: Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

13. týden: Základy topografie hrudníku a břicha. Projekce orgánů jako základ klinického vyšetření. Možnosti endoskopie.

14. týden: Výběrové téma.

Cíle studia:

Anatomie - získat přehled o struktuře a složení lidského těla. Fyziologie - pochopení fungování živé hmoty na základě popisu živé buňky a výměnu chemických látek, energie a informací s prostředím.

Studijní materiály:

[1] Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Grada 2009

[2] Feneis, H.: Obrazový anatomický slovník, Grada 2007

[3] Mourek, J.: Fyziologie, Grada 2005

[4] Dylevský I.: Dětský pohybový systém, Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2011

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2016/2017270.68 KB