Jste zde

17PBBSPT - Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBSPT Z,ZK 4 1P+1L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Fyzikální chemie (17PBBFCH)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBSPT
Přednášející:
Jakub Ráfl, Karel Roubík
Cvičící:
Václav Ort
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace, vědomí, vnitřního prostředí a jejich řízení. Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP. Krevní plyny, jejich měření a interpretace výsledků. Modelování průtokových soustav, parametry a vlastnosti modelů. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače plynů. Přístroje pro monitorování a podporu krevního oběhu. Diluční metody. Lůžkové monitory. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO a JIP. Komplexní vybavení ARO a JIP.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady. 2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících. Případné protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do bezprostředně následujícího cvičení.

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů ze zkoušky. U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů oboru BMT.

Podíl bodů ze semestru a zkoušky na celkovém hodnocení dle ECTS (max. 100 bodů):

Semestrální test: 20 bodů, závěrečná zkouška: 80 bodů.

Semestrální test má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Není dovoleno při semestrálním testu používat literaturu ani jinou nápovědu. Absolvování semestrálního testu není podmínkou pro získání zápočtu.

UPOZORNĚNÍ: V letním semestru 2020/2021 budou přednášky probíhat online formou s využitím systémů MS Teams a Moodle!

Osnova přednášek:

1. Význam termínu „anesteziologie a resucitační péče“. Základní fyziologické parametry, základní terminologie. Popis stavu pacienta. Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace, vědomí a vnitřního prostředí. Krevní plyny, analýza, interpretace a analyzátory krevních plynů.

2. Popis průtokových soustav - oběhová soustava respirační systém. Mechanické parametry biologických a technických soustav, jejich vlastnosti, určování a význam pro praxi. Modely a modelování průtokových soustav.

3. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

4. Nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

5. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače plynů.

6. Přístroje pro monitorování a podporu krevního oběhu. Diluční metody (termodiluce, LiDCO, PiCCO), pulsní oxymetry, lůžkové monitory apod.

7. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO a JIP.

Osnova cvičení:

Úvod do ventilační techniky. Organizace cvičení, zakončení předmětu.

2. Experimentální měření průtočného odporu.

3. Experimentální měření poddajnosti.

4. Elektroakustická analogie a jeji použití

5. Automatizované měření průtočného odporu

6. Automatizované měření poddajnosti.

7. Umělý pacient, připojení ventilátoru a anestetického přístroje, monitoring životních funkcí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přístrojovým vybavením jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních oddělení nemocnic. Jedná se o přístroje podporu životních funkcí, zejména ventilace, dále o monitory fyziologických veličin, anesteziologické přístroje a jejich části a další vybavení.

Studijní materiály:

[1] Pachl J., Roubík K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Karolinum, Praha, 2003.

[2] Roubík, K.: Nekonvenční režimy umělé plicní ventilace. Technická univerzita v Košicích (Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta), Košice, 2006.

[3] Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007.

[4] West, J. B.: Respiratory Physiology: The Essentials. (7th ed.). Lippincott Williams and Wilkins, 2004.

[5] Davis, P. D., Kenny, G. N. C: Basic Physics and Measurement in Anaesthesia. (5th ed.). Butterworth-Heinemann, 2003.

[6] Dostál, P., et al.: Základy umělé plicní ventilace. (2. vyd.). Maxdorf, Praha, 2005.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. CPR a vnitrni prostredi (LS 2020/2021)305.12 KB
PDF icon 1. CPR a vnitrni prostredi (LS 2020/2021) - Whiteboard1.25 MB
PDF icon 2. Popis prutokovych soustav (LS 2020/2021)235.92 KB
PDF icon 2. Popis prutokovych soustav (LS 2020/2021) - Whiteboard993.6 KB
PDF icon 2. Popis prutokovych soustav (LS 2020/2021) - Whiteboard (dokonceni)474.95 KB
PDF icon 2. Roubík: Modelování biologických systémů metodou elektrických analogií804.35 KB
PDF icon 2. Roubík: Poddajnost a rezistance v rigidních modelech respirační soustavy443.95 KB
PDF icon 2. Ráfl: Fyzické modely respirační soustavy a možnosti jejich využití2.28 MB
PDF icon 3.-4. Konvencni umela plicni ventilace (LS 2020/2021)231.79 KB
PDF icon 3. Konvencni umela plicni ventilace (LS 2020/2021) - Whiteboard1.12 MB
PDF icon 4. Rezimy konvencni umele plicni ventilace (LS 2020/2021) - Whiteboard1.1 MB
PDF icon 5. Nekonvencni vymena plynu (LS 2020/2021)915.22 KB
PDF icon 5. Nekonvencni vymena plynu (LS 2020/2021) - Whiteboard478.02 KB
PDF icon 5b. Analyza krevnich plynu (LS 2020/2021)312.08 KB
PDF icon 5b. Analyza krevnich plynu (LS 2020/2021) - Whiteboard562.74 KB
PDF icon 6. Vybaveni pro anestezii (LS 2020/2021)1.12 MB
PDF icon 6. Vybaveni pro anestezii (LS 2020/2021) - Whiteboard816.34 KB
PDF icon 7a. Monitorovani hemodynamiky (LS 2020/2021)1005.94 KB
PDF icon 7a. Monitorovani hemodynamiky (LS 2020/2021) - Whiteboard (v2)643.58 KB
PDF icon 7b. Kapnometrie a kapnografie (LS 2020/2021)337.2 KB
PDF icon 7b. Kapnometrie a kapnografie (LS 2020/2021) - Whiteboard103.65 KB
PDF icon Bunell: High frequency ventilation1.47 MB
PDF icon Chatburn: Fundamentals of Mechanical Ventilation4.37 MB
PDF icon Davis: 11 Vaporizers2.33 MB
PDF icon Davis: 12 Humidification 2.08 MB
PDF icon Donovan: Cardiac Output671.75 KB
PDF icon Elsharydah: Blood gas measurement1.79 MB
PDF icon Loeb: Anesthesia Machines4.38 MB
PDF icon Lumb: Principles of measurement of compliance207.12 KB
PDF icon Lumb: Principles of measurement of respiratory resistance311.45 KB
PDF icon Lumb: Respiratory support and artificial ventilation740.29 KB
PDF icon Mosier: ECMO (review)2.56 MB
PDF icon Pilbeam: Arterial blood gas review680.38 KB
PDF icon Trautman: Thermodilution946.65 KB
PDF icon White: What is ECMO?340.92 KB

Přednášky - odkaz: 

Mechanical Ventilation Explained Clearly (1/5): https://www.youtube.com/watch?v=gk_Qf-JAL84

Mechanical Ventilation Explained Clearly (2/5): https://www.youtube.com/watch?v=K0maLgTzIto

Mechanical Ventilation Explained Clearly (3/5): https://www.youtube.com/watch?v=6Bdv7QhNNy4

Mechanical Ventilation Explained Clearly (4/5): https://www.youtube.com/watch?v=KHpJ21UWbhg

Mechanical Ventilation Explained Clearly (5/5): https://www.youtube.com/watch?v=Jx7oeJKzI9g&t=635s

ECMO: Educational Animation HD: https://www.youtube.com/watch?v=FiETnE4as5M

Introduction to Dual Circulations and Blood Mixing During Veno-Arterial ECMO: https://www.youtube.com/watch?v=zjFjRG2Kqkg

Mošna (FN Motol): Technologie: Mimotělní membránová oxygenace - ECMO: https://www.fnmotol.cz/blog/technologie-ecmo/

High Frequency Ventilation: https://www.youtube.com/watch?v=O3YQBC9I-HY

An introduction to Anaesthesia: https://www.youtube.com/watch?v=R3sOJc4imUs

Anesthesia Machine Fundamentals: https://www.youtube.com/watch?v=UX3lUZRiqXc

Ostatní - odkaz: