Jste zde

17PBBPMP2 - Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II

Platnost obsahu těchto www stránek je počínaje od 1.10.2018 do 11.1.2019!

Sdělení č. 1 – 2.10.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

V současné chvíli je možné se zapsat v KOSu pouze na vybrané akce. Jakmile budou termíny na další pracoviště k dispozici, tak vás budeme informovat prostřednictvím emailu. Následně bude doplněn i harmonogram cvičení s těmito termíny. Nicméně je třeba se přihlásit co nejdříve na povinné akce a to v Pá 5.10.2018 a 12.10.2018. Pro následující akce po těchto již platí týdenní uzávěrka v KOSu (pokud není v pokynech stanoveno jinak)! Detailní popis pracovišť a akcí včetně instrukcí je uveden níže na této www stránce níže.

Sdělení č. 2 – 2.10.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Vzhledem k rozsahu požadavků ke klasifikovanému zápočtu jsou vlastní požadavky uvedeny na konci této www stránky v samostatném souboru. V KOSu jsou uvedeny pouze základní požadavky bez detailů.

Sdělení č. 3 – 2.10.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Níže uvedené harmonogramy (formou odkazu) mají pouze informativní charakter a neobsahují všechny údaje. Tyto údaje jsou obsaženy v doplňkových souborech na této stránce. Přihlašování bude opět probíhat v KOSu a to vždy s týdenní uzávěrkou předem s výjimkou prvních akcí na začátku semestru (viz detailní popis). Pokud dojde ke změně harmonogramu, budete na to upozorněni pouze emailem.

Sdělení č. 4 – 3.10.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Byla přidána další akce s názvem 17PBBPMP2_CT1. Je aktualizován jak detailní popis níže, tak i seznam akcí v KOSu.

Sdělení č. 5 – 3.10.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Byla doplněna místnost pro akci 17PBBPMP2_P1_LBK a 17PBBPMP2_P2_LBK. Je aktualizován jak detailní popis níže, tak i seznam akcí v KOSu. Z hlediska kapacity této akce se nebude nabízet třetí a šesté praktikum, ale v případě potřeby bude navýšena kapacita praktik 1, 2, 4 a 5.

Sdělení č. 6 – 9.10.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Byly doplněny akce 17PBBPMP2_CAPI1 až 17PBBPMP2_CAPI4. Je aktualizován jak detailní popis níže, tak i seznam akcí v KOSu. Je třeba dávat pozor na překryv s některými dalšími akcemi, ale díky opakování je možné se vystřídat tak, aby se studenti mohli účastnit dle svého zájmu.

Sdělení č. 7 – 4.11.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Byly doplněny akce 17PBBPMP2_AUDIOMM1 až 17PBBPMP2_AUDIOMM3. Je aktualizován jak detailní popis níže, tak i seznam akcí v KOSu. Je třeba dávat pozor na překryv s některými dalšími akcemi, ale díky opakování je možné se vystřídat tak, aby se studenti mohli účastnit dle svého zájmu.

Sdělení č. 8 – 11.11.2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Byl opraven čas srazu v PTC z 16.00 hodin na 17.00 pro všechny termíny, aby to bylo v souladu s programem akce, tj. od 17 do 20. Viz V5 popisu pracovišť z 11.11.2018.

 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPMP2 KZ 4 1P+3L česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBPMP2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Jednotlivá témata níže se budou realizovat formou přednášek a cvičení a to na pracovištích jako:

Kliniky 1. LF UK a VFN, FgÚ a IMG AV ČR, v.v.i., VFN, FNM, ÚVN, laboratoře ČVUT FBMI, laboratoře ČVUT CIIRC, Ústav leteckého zdravotnictví, Oblastní nemocnice Kladno/fyzioterapie (OBNK), Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK (CPPZ).

Témata přednášek a cvičení (praktik):

ECHO, kardiologické hodnocení a metody měření průtoku, pulzové vlny a TK, fyzikální vyšetření základní pojmy, monitorace na JIP, laser optická vyšetření (perimetr), audiometrie a kochleární implantáty, fotodynmická terapie, dialýza a problém léčby selhání ledvin, složení těla a měření biologických parametrů v zátěži, zátěžová vyšetření: ergometrie, spiroergometrie, přenosné analyzátory, transkutánní tenze kyslíku, sonografie a endokrinologie, alternativní metody stanovení hormonů, očišťovací metody: použití v nefrologii, neurologii, lipidologii, mikroskopické zobrazování, principy, realizace a současné trendy vývoje v zobrazování magnetickou rezonancí, DIY Myoelectric Prosthetic Hand, preventivní kontrola CT, experimenty s buněčnými kulturami, ECLS/ECMO simulátor, barokomory, technické prostředky a metodika pro komplexní audiometrická měření, fyzioterapie - zdravotnické elektrické přístroje pro fyzikální léčbu, metody a prostředky pokročilého preklinického zobrazování.

Kromě uvedených aktivit budou realizovány dva termíny testů.

Detailní popis je uveden v harmonogramu výuky a na www stránce předmětu (https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp2).

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je jednak prezence na všech formách výuky, odevzdání popisu pracovišť/akcí a dále úspěšné absolvování dvou testů. Celkový výsledek bude hodnocen podle ECTS klasifikační stupnice. Okruhy k testu jsou dány obsahem přednášek a náplní praktik na jednotlivých pracovištích. Klíčové jsou předchozí znalosti a vědomosti z Fyziky a dále z přednášek a praktik v rámci uvedeného předmětu. Detailní podmínky klasifikovaného zápočtu jsou uvedeny na www stránce předmětu (viz https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp2) a to z důvodu rozsahu.

Osnova přednášek:

Osnova cvičení (praktik) je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN

2. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN

4. Kurz mikroskopického zobrazování

4. Kurz mikroskopického zobrazování

9. Principy, realizace a současné trendy vývoje ZS MRI (aplikační specialista GE)

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (praktik) je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Preventivní kontrola CT ve VFN, ve FNM a v ÚVN

2. Kurz mikroskopického zobrazování

3. Test č. 1

4. Experimentální praktika v laboratoři buněčných kultur

5. ECLS/ECMO simulátor

6. ECLS/ECMO simulátor

7.

8.

9. Technické prostředky a metodika pro komplexní audiometrická měření

10.

11.

12. Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

13. Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

14. Test č. 2, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinné:

[1] Kala, M., Kubínek, R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico: Olomouc, 2000. ISBN: 80-85839-47-4.

[2] Hrazdira, I., Mornstein, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun: Brno, 2004.

[3] Beneš, J. a kol. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3

[4] Kol.: Vyšetřovací metody. [online]. cRoche, 2017. cit. [2017-09-29]. Poslední revize [2017-06-01]. Dostupné z: https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/vysetrovaci-metody.html

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: