Jste zde

17PBBRI - Rehabilitační inženýrství

Aktualizované studijní materiály (03.2.2021):
https://books.google.com
Enderle, J.D. et al. Introduction to Biomedical Engineering (sample chapter 5 for download)
Cooper, R.A. et al. An Introduction to Rehabilitation Engineering (selected pages available only)
Cooper, R.A. at al. Rehabilitation Engineering Applied to Mobility and Manipulation (selected pages available only)

http://www.intechopen.com/
Rehabilitation Engineering http://www.intechopen.com/books/rehabilitation-engineering (all chapters can be downloaded)
Rehabilitation Medicine http://www.intechopen.com/books/rehabilitation-medicine (all chapters can be downloaded)

CTU Library (printed version)
Teodorescu, H.N.J et al. Intelligent systems and technologies in rehabilitation engineering (link to CTU catalogue)

Szeto, A.Y.J Assistive Technology and Rehabilitation Engineering (sample limitted chapters can be downloaded)
http://www.igi-global.com/chapter/assistive-technology-rehabilitation-engineering/63391 

03.02.2021 - pokyny k distační výuce č. 1 - podmínky klasifikovaného zápočtu platí, pravidelné zasílání podkladů pro realizaci zadaných designových studií na začátku semestru v SW SolidWorks, harmonogram cvičení je platný též. Cvičení budou probíhat online prostřednictvím MS Teams.

03.02.2021 - pokyny k distační výuce č. 2 - harmonogram přednášek je platný a všechny přednášky budou realizovány online prostřednictvím systému MS Teams

15.2.2021 - program "inovativních aktualit studentů":
Alexandra Pavlova - 15.3.2021
Eliška Niebauerová - 29.3.2021
Pavla Věchtová - 1.3.2021
Alžběta Šabouková - 26.4.2021
Aleksandra Neretljak - 12.4.2021
Vít Hlaváč - 10.5.2021

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBRI KZ 2 1P+1L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biomechanika a biomateriály (17PBBBB)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBRI
Přednášející:
Jiří Hozman
Cvičící:
Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Vozíky pro handicapované. Schodišťové plošiny, rampy, schodolezy. Kompenzační pomůcky. Úpravy automobilu. Bezbariérové prostory. Fyzioterapie a její zaměření na fyzikální terapii, ortotiku a protetiku, vybrané partie biomechaniky a ergonomii. Fyzikální terapeutické metody, technika užívaná v terapii. Náhrada senzorů a možnost komunikace s počítačem. Umělé orgány a související podpůrné oběhové přístroje. Implantabilní prostředky. Podstata telemetrie.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

A) prezentace a odevzdání projektu (konstrukčního návrhu) zaměřeného na zdravotnickou techniku, rehabilitační techniku čí zařízení, zpracovaného v prostředí SolidWorks v elektronické formě. Hodnocena je ze 70 % kvalita modelu a ze 30 % kvalita výkresu a jeho prezentace.

B) práce budou odevzdány do stanoveného termínu (upřesněno bude na prvním cvičení)

C) účast na cvičení (povolená jedna absence bez náhrady)

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, vozíky pro handicapované

2. Schodišťové plošiny, rampy, schodolezy

3. Kompenzační pomůcky

4. Úpravy automobilu pro handicapované

5. Bezbariérové prostory

6. Ortotika a protetika

7. Myoelektrické protézy

8. Tréninkové systémy

9. Diagnostika komplexních funkcí (vyhodnocování polohy a pohybu očí, hlavy a těla, systém SonoSens)

10. Technika pro fyzikální terapeutické metody

11. Lékařská přístrojová technika užívaná v terapii

12. Umělé orgány a náhrady tkání

13. Implantabilní prostředky

14. Sluchové náhrady

Osnova cvičení:

1. Podmínky zápočtu. Rozpis úloh. Základy zobrazování. Základy tvorby technické dokumentace.

2. SolidWorks - Prostředí a ovládání, skica.

3. SolidWorks - Díly, plechy.

4. SolidWorks - Povrchy, sestavy, sestavy varianty.

5. SolidWorks - Výkresy dílů, výkresy sestav.

6. SolidWorks - eDrawings a další přídavné moduly.

7. Udělování zápočtu. Prezentace zadané úlohy.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený náhled na problematiku rehabilitačního inženýrství jako disciplíny, která se opírá o potřeby postiženého jedince. Student pak bude schopen pro efektivní a účelnou realizaci potřebných pomůcek syntetizovat znalosti a vědomosti z mnoha oborů technických, medicínských, ale i humanitních a ekonomických.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J., Chaloupka, J. Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2008.

[2] Hozman, J. a kol. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Dotisk 1. vydání. Praha: ČVUT, 2009.

[3] Rozman, J. a kol. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. 406 s.

[4] Poděbradský, J., Vařeka, I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada, 1998. 264 s.

[5] Poděbradský, J., Vařeka, I. Fyzikální terapie II. Praha: Grada, 1998. 171 s.

[6] Votava, J.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha, Karolinum 2005, brož., 208 str., Dotisk 1. vydání.

[7] Capko, J. Fyziatrická léčba. Grada, Praha 1998. 396 s.

[8] Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, září 1995, ročník 2, 46 s.

[9] Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, říjen 1995, ročník 2, 36 s.

[10] Hupka, J. a kol. Fyzikálna terapia. Banská Bystrica: Osveta, 1993.

[11] Třeška, V. a kolektiv: Transplantologie pro mediky. Praha, Karolinum 2002, brož., 127 s., 1. vyd.

[12] Kompendium - rehabilitační inženýrství. http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/rhbengn/index.php

Doporučená literatura pro cvičení:

[1] VLÁČILOVÁ, H., VILÍMKOVÁ, M., HENCL, L. Základy práce v CAD systému SolidWorks ComputerPress: Praha, 2006. ISBN: 80-251-1314-0

[2] ŠŤASTNÝ, J., TŘEŠTÍK, B. Manuál technické dokumentace. Koop: České Budějovice, 2003. 5. přepracované vydání. ISBN: 80-7232-223-03.

[3] DRASTÍK, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. dotisk 2000. Montanex. 1994.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: