Jste zde

17PBOSUR2A - Subjektivní refrakce II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOSUR2A Z,ZK 7 2P+4C česky
Vztahy:
Předmět 17PBOSUR2A lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBONRA
Předmět 17PBOSUR2A lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOSUR1
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOSUR2A je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOBZOA
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOSUR2A je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOSRBA
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Během přednášek si studenti prohloubí teoretické znalosti, na cvičeních pak praktické dovednosti subjektivní refrakce za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Dále budou následovat testy na binokulární vyvážení, nácvik práce s foropterem a další technikou.

Požadavky:

80% docházka na cvičeních, závěrečné vyšetření refrakce, vyplněné refrakční karty. Zkoušku tvoří test a ústní část tvořená kombinací tří otázek, které si student vylosuje.

Osnova přednášek:

1. Hypermetropie, myopie, astigmatismus

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Anizeikonie - klasifikace, vyšetření a řešení

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Progrese myopie, noční myopie, přístupy k řešení myopie

9. Systémová onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Komplikované refrakční stavy - afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Kazuistiky

Osnova cvičení:

1. Hypermetropie, myopie, astigmatismus

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Anizeikonie - klasifikace, vyšetření a řešení

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Noční myopie

9. Systémová onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Komplikované refrakční stavy - afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Práce s foropterem

Cíle studia:

Studium předmětu Subjektivní refrakce II. má přinést studentům ucelený přehled subjektivních refrakčních vyšetření a jejich praktické zvládnutí. Cílem je kromě získání teoretických předpokladů také praktický nácvik subjektivního měření refrakce s akcentem na binokulární (akomodační) dokorigování a zvládnutí technik měření na blízko a na střední vzdálenost.

Studijní materiály:

Benjamin, W. J., Borish's Clinical Refraction, 2.ed, 2006; 1694 s.

Dieze, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008, 320 s.

Sandi, D., Harvey, B., Eye Essentials ? Assessment and Investigative Techniques, Butterworth-Heinemann 2005, 208 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: