Jste zde

17PBOBZOA - Binokulární vidění, základy ortoptiky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBZOA Z,ZK 7 2P+4S česky
Vztahy:
Předmět 17PBOBZOA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOSUR2A
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOBZOA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOMPA
Garant předmětu:
Přednášející:
Přemysl Kučera
Cvičící:
Přemysl Kučera
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Teorie binokulárního vidění, vývoj zrakových funkcí, poruchy BV, praktické vyšetření BV, heteroforie a fixační disparita, vztah akomodace a vergence, ortoptika a zrakový trénink.

Požadavky:

Zápočet - docházka na cvičení (80%) + praktické ověření subjektivní refrakce včetně binokulárních testů + vyhotovení 11 protokolů v praktických cvičeních + přednesení zpracované kazuistiky

Zkouška - písemná forma (test) doplněná podrobnějšími dotazy (ústní část)

protokoly a další materiály: http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=822

Osnova přednášek:

1. Definice binokulárního vidění, stupně BV, vývoj BV, anatomické a fyziologické podmínky

2. Okulomotorika, senzorické podmínky BV, Panumův prostor, fúze, stereopse

3. Vyšetření motility, cover testy

4. Poruchy BV - heterotropie, heteroforie, anomální retinální korespondence

5. Další stavy binokulární nerovnováhy - suprese, alternace, amblyopie, aniseikonie

6. Diplopie - monokulární, binokulární

7. Oční dominance - směrová, senzorická

8. Disociační testy - princip, představení testů

9. Zjišťování heteroforie, fixační disparita

10. Pravidla korekce heteroforie

11. Prizma - princip a použití, prizmatický účinek decentrace

12. Binokulární vidění do blízka, vztah akomodace a vergence

13. Ortoptika a zrakový trénink

14. Kauistiky, shrnutí

Osnova cvičení:

1. praktické ověření dovednosti refrakce do dálky, refrakční a akomodační vyvážení

2. účast na screeningové a reprezentační akci Den zraku

3. vyšetření motility, zakrývací testy, testy na zjištění dominance

4. Anizeikonie - detekce, kvantifikace

5. Maddoxův test na dálku a blízko, Bagoliniho skla, von Graefeho prizma

6. prizmatické lišty, praktická práce s prizmaty, početní a grafická metoda, decentrace

7. binokulární testy - poruchy binokulární rovnováhy

8. binokulární testy - heteroforie kompenzovaná a nekompenzovaná

9. MKH metodika

10. akomodace a vergence - blízký bod akomodace, akom. šíře, blízký bod konvergence

11. binokulární testy do blízka

12. vyšetření binokulárního vidění pomocí foropteru

13. tvorba pomůcek a nácvik zrakového tréninku - akomodační a vergenční facilita, „free space“ testy

14. opakování

Seznam úloh/protokolů BOBZO:

1. Kompletní refrakce klienta (obj. refrakce, subj. refrakce - visus naturalis, monokulární refrakce, akomodační vyvážení, zkouška na pravé nekonečno, korekce na blízko i střední vzdálenost, určení dominance očí)

2. Základní screeningové testy na odhalení anomálií binokulárního vidění (zakrývací testy, vyšetření motility)

3. Detekce anizeikonie - rectangle (hákový) test, zjištění velikosti anizeikovie - New Awaya test

4. Základní testy pro vyhodnocení anomálií binokulárního vidění. Anaglyfní testy - Schober, Worth, Maddox - dálka a blízko (Thoringtonova karta).

5. Základní testy pro vyhodnocení anomálií binokulárního vidění (von Graefeho prizma - dálka a blízko - Howellova karta)

6. Základní testy pro vyhodnocení heteroforie (polarizační - MKH metodika)

7. Základní testy pro vyhodnocení heteroforie (polarizační - Mallettův test)

8. Fúzní rezervy - práce s prizmatickými lištami

9. Akomodace a vergence - blízký bod akomodace, akom. šíře, blízký bod konvergence, AC/A poměr, antikorekce

10. Předpis prizmatické korekce, doporučení řešení - závěrečný protokol

11. Zrakový trénink, vergenční a akomodační facilita, výroba pomůcek

Cíle studia:

Teoretické poznatky o binokulárním vidění využít v praxi při vyšetřování zraku, stanovování korekce a výrobě korekčních pomůcek.

Studijní materiály:

[1] BENJAMIN, W. J., BORISH, I. M., Borish's clinical refraction, Philadelphia, W. B. Saunders Comp., 1998

[2] DIETZE, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008

[3] ZADNIK, K., The Ocular Examination, W.B.Saunders Comp., Philadelphia, 1997

[4] ALLEN, R. J. at al., Eye Examination and Refraction, The Alden Press, Oxford, 1991

[5] EVANS, B. J. W., Picwell?s binocular vision anomalies, 5.ed., Elsevier,

[6]SCHROTH, V., Binocular correction,2012, ISBN 978-90-78376-09-5

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: