Jste zde

17PBOOK1 - Oftalmologie - patologie, klinika I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOK1 Z,ZK 5 2P+2S česky
Vztahy:
Předmět 17PBOOK1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOAFPO
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOOK1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOK2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základní aplikace vyšetřovacích metod v oftalmologii. V přednáškách jsou probrány základní příznaky onemocnění okolí oka a zevního segmentu bulbu .Ve cvičeních jsou vysvětleny principy vyšetřovacích metod, používání a ovládání i nácvik praktických dovedností potřebných k vyšetření.

Požadavky:

Podmínky k udělení zápočtu: aktivní účast na nejméně 80% cvičení, splnění zápočtového testu.

Podmínky k udělení zkoušky: zápočet a prokázání znalostí v rámci závěrečného zkouškového testu.

Osnova přednášek:

Okruhy přednášek:

1. Okolí oka, orbita a její patologie

2. Slzný aparát, víčka

3. Spojivka, záněty

4. Typy překrvení, povrchní a hluboká injekce

5. Rohovka a její onemocnění

6. Duhovka a uveální trakt

7. Glaukom

8. Katarakta

Osnova cvičení:

1. Optotypy, vyšetření zrakové ostrosti

2. Zvláštnosti vyšetření osob starých, s postižením sluchu, motility, úrovně

3. Poloha a postavení bulbů - vyšetření

4. Vyšetření funkce víček a patologických projevů

5. Slzný aparát, odvodné slzné cesty

6. Purkyňovy obrázky

7. Vyvolání reflexu od očního pozadí

8. Skiaskopie

9. Autorefraktometr

10.Perimetrie - možnosti

11.Štěrbinová lampa

12.Biomikroskopické vyšetřování

13.Nitrooční tlak a způsoby jeho měření

14.Procvičení všech dovedností

Cíle studia:

Cílem studia je získání dovedností při vyšetřování a schopnost posouzení výsledků vyšetření, na jejichž podkladě studenti dovedou aplikovat optometrické principy.

Studijní materiály:

[1] HEISSIGEROVÁ, Jarmila. Oftalmologie: pro pregraduální i postgraduální přípravu. Praha: Maxdorf, [2018]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-580-4.

[2] KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4711-638

[3] VLKOVÁ, Eva, František VLK a Šárka PITROVÁ. Lexikon očního lékařství: výkladový ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2008. ISBN 978-802-3989-069

[3] KASCHKE, Michael, Karl-Heinz DONNERHACKE a Michael Stefan RILL. Optical devices in ophthalmology and optometry: technology, design principles and clinical applications. 1., Auflage. Weinheim, Bergstr:Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-352-7410-682

[4] HLOŽÁNEK, Martin a Blanka BRŮNOVÁ. Přístrojová technika v oftalmologii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006. ISBN 80-902-1609-9

ZDE ODKAZ NA PŘEDNÁŠKY A MATERIÁLY (postupně aktualizováno, přihlášení přes ČVUT):

https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fusmarti_cvut_cz/EiS8GZCCKkpMvkmmt35vEOQBt5Fw8EP2ByHU8vmetYxIlQ?e=2I4oys

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: