Jste zde

17PBOPZP - Problematika osob se zrakovým postižením

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOPZP KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Výchova a vzdělávání - integrace. Psychologická péče pro osoby se zrakovým postižením. Sociální a právní problematika. Organizacetěžce zrakově postižených.Optické a elektronické kompenzační pomůcky (kamerové lupy, digitální - počítačové lupy ). Neoptickékompenzační pomůcky / bílá hůl, indikátor světla a hladiny, teploměr s hlasovým výstupem, vodící pes atd./, úpravy prostředípro potřeby osob se zrakovým postižením. Rehabilitace osob se zrakovým postižením. Systém nácviku optimálního využití speciálníchoptických pomůcek, nácvik využití elektronických speciálních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.

Požadavky:

Napsat úspěšně závěrečný test + hmatová pomůcka nebo návštěva speciálního zařízení pro ZP

Osnova přednášek:

Předmět a cvičení 17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením jsou organizovány formou blokové výuky v následujících termínech:

Osnova přednášek:

1. blok

výchova a vzdělávání osob se zrakovým postižením

2. blok

sociální a právní problematika

3. blok

psychologická diagnostika a psychoterapie dětí a dospělých se zrakovým postižením

4. blok

nácvik využití kompenzačních pomůcek

5. blok

organizace poskytující péči osobám se zrakovým postižením

6. blok

rehabilitace osob se zrakovým postižením

7. blok

úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením

Osnova cvičení:

1. cvičení 27.9.

výchova a vzdělávání osob se zrakovým postižením

2. cvičení 27.9.2019

sociální a právní problematika

3. cvičení 11.10.

psychologická diagnostika a psychoterapie dětí a dospělých se zrakovým postižení

4. cvičení 11.10.

nácvik využití kompenzačních pomůcek

5. cvičení 25.10.

organizace poskytující péči osobám se zrakovým postižením

6. cvičení 8.11.

úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením

7. cvičení 29.11.

rehabilitace osob se zrakovým postižením

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. cvičení

výchova a vzdělávání osob se zrakovým postižením

2. cvičení

sociální a právní problematika

3. cvičení

psychologická diagnostika a psychoterapie dětí a dospělých se zrakovým postižení

4. cvičení

nácvik využití kompenzačních pomůcek

5. cvičení

organizace poskytující péči osobám se zrakovým postižením

6. cvičení

úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením

7. cvičení

rehabilitace osob se zrakovým postižením

Cíle studia:

Znalost problematiky osob se zrakovým postižením.

Studijní materiály:

1.Kuchynka, Pavel et al.: Oční lékařství, Grada Praha 2007.

2.Kuchynka, Pavel: Trendy soudobé oftalmologie, sv. I, Galén Praha 2000.

3.Moravcová, Dagmar: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem TRITON Praha 2004.

4.Rozsíval, Pavel et al.: Oční lékařství, Galén + Karolinum 2006.

5.Rozsíval, Pavel: Trendy soudobé oftalmologie, sv. IV, Galén Praha 2007.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: