Jste zde

17PBOOMP - Optometrická praktika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOMP KZ 8 6L česky
Přednášející:
Markéta Žáková (gar.)
Cvičící:
Markéta Žáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

V rámci tohoto předmětu bude probíhat optometrická praxe pro prohloubení získaných znalostí a dovedností v optometrických odborných předmětech. Praktická výuka bude realizována interně i externě ve spolupráci s jednotlivými specializovanými pracovišti a optickými provozovnami. Studenti se budou účastnit screeningové akce záchytu refrakčních vad Den zraku.

Požadavky:

Hodnocení ze specializovaných pracovišť Optiky (interní i externí). Účast na Dni zraku, účast na školeních. Hodnocení se bude skládat ze tří praktických částí: prověření dílenské zdatnosti, stanovení brýlové korekce a aplikace kontaktních čoček.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

6h Praxe na interních specializovaných pracovištích FBMI (B 16)

8h akce Den zraku

60h v externích provozovnách očních optik (studenti si zajišťují sami)

4h ext. školení (termín bude upřesněn na zač. LS)

3 x 2h int. školení termíny: 27/3, 24/4, 22/5 (čas bude upřesněn na zač LS)

Cíle studia:

Optometrická praxe.Část hodnocení praxe bude tvořit hodnocení externími pracovišti v on-line hodnocení Registru praxí.

Klasifikovaný zápočet bude probíhat praktickým prověřením schopností a dovedností studenta optometrie ze 3 oddílů praktické optometrie: refrakce a binokulární vidění,kontaktní čočky a dílenská praxe optická (bližší informace o okruzích budou zaslány na opt3@fbmi.cvut.cz na začátku semestru)

Studijní materiály:

Anton M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů , Brno 2004

Rutrle, M., Brýlová optika, 2.vyd., Inst. pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993

Efron, N., Contact lens practice, Butterworth-Heinemann, 2002

Benjamin, W. J., Borish's Clinical Refraction, 2.ed, 2006

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram1617_(C)_17PBOOMP79.58 KB