Jste zde

17PBOMI - Mikrobiologie a imunologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOMI KZ 3 1P+1L česky
Garant předmětu:
Veronika Vymětalová
Přednášející:
Veronika Vymětalová
Cvičící:
Christiane Malá, Veronika Vymětalová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Mikrobiologie: Struktura a funkce mikrobiální buňky. Prokaryotická buňka, binární dělení. Fylogenetický systém bakterií a archeí. Cyanobakterie. Výživa mikroorganizmů, růst mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka, kinetika bakteriálního růstu. Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů - teplota, pH. Antimikrobiální, antibakteriální prostředky - antibiotika a mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace. Energetický metabolismus. Genetika a molekulární biologie mikroorganismů. Mikroflóra lidského těla. Mikrobiální onemocnění.

Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny. Rozvoj imunitní reakce. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty B a tvorba protilátek. Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita. Alergické onemocnění. Výživa a imunita. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Vypracování laboratorních cvičení

Úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce

Podmínky zkoušky:

Zápočet, úspěšné zvládnutí zkouškové písemné práce

Osnova přednášek:

1.Mikrobiologie: Struktura a funkce mikrobiální buňky. Prokaryotická buňka, binární dělení. Fylogenetický systém bakterií a archeí. Cyanobakterie.

2.Výživa mikroorganizmů, růst mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka, kinetika bakteriálního růstu. Energetický metabolismus.

3.Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů - teplota, pH. Antimikrobiální, antibakteriální prostředky - antibiotika a mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace.

4. Genetika a molekulární biologie mikroorganismů.

5. Mikroflóra lidského těla.

6. Mikrobiální onemocnění.

7. Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému.

8. Antigeny.

9. Rozvoj imunitní reakce.

10. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty B a tvorba protilátek.

11.Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny.

12. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita.

13. Alergické onemocnění. Výživa a imunita.

14. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby.

Osnova cvičení:

1. Metody sterilizace a dezinfekce.

2. Práce v mikrobiologické laboratoři.

3. Izolace bakterií.

4. Kultivace bakterií.

5. Gramovo barvení.

6. Imunogenetika - příklady.

Cíle studia:

Mikroorganismy, mikroflóra lidského těla, mikrobiální onemocnění.

Studijní materiály:

Rosypal S. a kol.: Obecná bakteriologie. SPN Praha, 1981.

Šilhánková L: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Victoria Publishing Praha, 1995.

Votava M. a Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. MU Brno, 1998.

Němec M. a Horáková D.: Základy mikrobiologie. MU Brno, 1999.

Kaprálek F. : Základy bakteriologie, UK Praha , 2000.

Votava M. Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun 2001, Brno

Ferenčík M. a kol.: Imunitní systém. Praha. Grada. 2005

Hořejší V., Bartůňková J: Základy imunologie. 3. vyd. Triton, Praha 2005

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: