Jste zde

17PBOSOP - Speciální optické pomůcky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOSOP Z,ZK 3 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Stupně postižení - slabozrakost, těžce slabý zrak, praktická nevidomost, úplná nevidomost. Možnosti kompenzace těžších zrakových vad. Druhy kompenzačních pomůcek. Optické kompenzační pomůcky do blízka (hyperkorekce, lupy, hyperokulární čočky, předsádky) a do dálky (dalekohledy - na základě Galileiho a Keplerova systému). Elektronické kompenzační pomůcky (kamerové lupy, digitální - počítačové lupy ). Systém předpisování speciálních optických pomůcek (SOP). Způsob úhrady SOP zdravotními pojišťovnami.

Požadavky:

Zápočet: aktivní účast na řešení úloh při cvičeních. Práce na zápočet: výroba didaktické pomůcky pro reedukaci zraku. Test v poslední hodině a ústní zkouška s ohledem na docházku.

Zkouška: splnění podmínek zápočtu, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce.

termín zkoušky: 17.1.2020 a 31.1.2020

Osnova přednášek:

1. blok

-Oko a zrakové ústrojí

-Rozdíl mezi zrakovým onemocněním a postižením

-Klasifikace zrakového postižení podle WHO a její využití

-Nejčastější oční vady v ČR a jejich důsledky na funkční vidění

-Vyšetřování, diagnostika a funkční posuzování těžkých zrakových vad

2. blok

-Optické pomůcky pro zrakovou práci

-Stimulace zraku

-Reedukace zraku

-Zlepšení funkčního vidění při různých vadách

-Nácvik excentrického vidění

3.blok

-Akceptace těžkého zrakového postižení

-Kontakt s osobou s těžkým zrakovým postižením

-Principy práce s člověkem s těžkým zrakovým postižením

-Možné důsledky zrakového postižení do oblasti komunikace a práce s informacemi

4.blok

-Neoptické pomůcky

-Pomůcky do blízka

-Pomůcky do dálky

-Kamerové lupy

-Digitální lupy

-Využití mobilních zařízení

5.blok

-Práce s optickými i neoptickými pomůckami

-diagnostika a Vedení intervence při výběru pomůcky

-Osvětlení a slabozrakost

-Kontrast

6. blok

-Pomůcky pro alternativní čtení a psaní

-Pomůcky pro sebeobsluhu

-Pomůcky zlepšující orientaci

-Pomůcky pro sport a volný čas

7. blok

-Úpravy prostředí pro SZ z hlediska lepší zrakové práce - obecně a souhrnně

-Zákon o odstraňování architektonických bariér z hlediska osob s TZP

-Způsob získávání a financování optických pomůcek

-Způsob získávání a financování neoptických pomůcek

-Pomůcky pro podporu vzdělávání a možnosti jejich financování

Přednášky i cvičení se uskuteční v CIIRK,

Jugoslávských partyzánů 1580/3,

160 00 Praha 6

v místnosti B-201

Kontakt na vyučujícího:

PhDr. Milan Pešák

milanpesak@seznam.cz

O případných změnách budeme informovat na internetových stránkách předmětu

Osnova cvičení:

1.stupně zrakového postižení

2.možnosti kompenzace těžších zrakových vad

3.druhy kompenzačních pomůcek

4.Diagnostika a výběr optických i neoptických pomůcek

5.Legislativa v praxi – kazuistiky z oblasti získávání kompenzačních pomůcek a odstraňování bariér .

6.Zraková stimulace a reedukace zraku

7. druhy pomůcek

Přednášky i cvičení se uskuteční v CIIRK,

Jugoslávských partyzánů 1580/3,

160 00 Praha 6

v místnosti B-201

Kontakt na vyučujícího:

PhDr. Milan Pešák

milanpesak@seznam.cz

O případných změnách budeme informovat na internetových stránkách předmětu

Cíle studia:

Znalost speciálních zrakových pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.

Studijní materiály:

1.Kuchynka, Pavel et al.: Oční lékařství, Grada Praha 2007.

2.Kuchynka, Pavel: Trendy soudobé oftalmologie, sv. I, Galén Praha 2000.

3.Moravcová, Dagmar: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem TRITON Praha 2004.

4.Rozsíval, Pavel et al.: Oční lékařství, Galén + Karolinum 2006.

5.Rozsíval, Pavel: Trendy soudobé oftalmologie, sv. IV, Galén Praha 2007.

http://www.iazt.cz/index.php?page=publikace&styl=normal

zejména "Rozvijime dovednosti zrakoveho vnimani se SOP a TV lupou

26032011.pdf"

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Kdo je zrakově postižený240.73 KB