Jste zde

17PBOKC3 - Kontaktní čočky + praxe III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOKC3 KZ 3 2S česky
Vztahy:
Předmět 17PBOKC3 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOKC2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Aplikace kontaktních čoček u nepravidelného astigmatismu. Kontaktní čočky u dětí. Aplikace kontaktních čoček po chirurgických zákrocích. Refrakční chirurgie a kontaktní čočky. Aplikace barevných, kosmetických a protetických čoček. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Management kontaktologické praxe.

Požadavky:

Zápočet : při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak

nutno uspět v zápočtové písemné práci

Zkoušení: ústní, zkoušený si vybere po 2 otázkách z každé skupiny

Osnova přednášek:

-

Osnova cvičení:

Cvičení probíhají v blocích:

1.Aplikace kontaktních čoček u nepravidelného astigmatismu.

2.Indikace k aplikaci RGP čoček.

3.Práce s Pentacamem a softwarem pro aplikaci RGP čoček.

4.Praktická aplikace RGP čoček a vyhodnocení sezení kč.

5.Péče o RGP čočky.

6.Kontaktní čočky u dětí.

7.Aplikace kontaktních čoček po chirurgických zákrocích.

8.Refrakční chirurgie a kontaktní čočky.

9.Aplikace barevných, kosmetických a protetických čoček.

10.Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení.

11.Management kontaktologické praxe.

Protokoly:

1.Posouzení sezení kč -těsná a volná aplikace

2.Posouzení sezení kč-pořízení fotek na štěrbinové lampě různých typů aplikací

Cíle studia:

Management kontaktologické praxe.

Studijní materiály:

1.Roth, Hans-Walter: Contact lens complications : etiology, pathogenesis, prevention, therapy, Stuttgart : Thieme , 2003.

2.Petrová S.: Základy aplikace kontaktních čoček. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů , Brno 2004.

3.Gasson, A., Morris, J.: The Contact Lens Manual. A practical fitting guide. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2. vydání, dotisk 2001.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: