Jste zde

17PBOBP - Bakalářská práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBP Z 10 8S česky
Garant předmětu:
Petr Písařík
Přednášející:
Petr Písařík
Cvičící:
Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Iva Klimešová, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Petr Písařík, Šárka Pitrová, Ondřej Policar, Jana Urzová, Leontýna Varvařovská, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia BSP, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia BSP. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou katedrou. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky (SZZ). Práci lze vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

Požadavky:

Pravidla a podmínky zápočtu:

1. Povinná účast na semináří.

2. Odevzdaná a realizovaná prezentace (dle požadavků vyučujících).

3. Odevzdaná práce v systému projects a vytištěné dvě práce paní Šiffnerové.

Osnova přednášek:

1.-7. Prezentace studentů BP

Osnova cvičení:

8.-14. Prezentace studentů BP

Cíle studia:

Hlavním cílem je vytvoření samostatného projektu na konci bakalářského programu, kdy student prokáže individuální schopnost vyřešit konkrétní problém na základě konkrétního tématu s využitím znalostí získaných z předchozího studia. Studenti aplikují vhodné formáty prezentace a psaní (typografické konvence).

Studijní materiály:

[1] Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997.

[2] Linkeová, I. Odborný text ve Wordu. České Budějovice, Kopp 2003.

[3] Liška, V.: Jak správně psát diplomovou práci. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Šifner, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha, Univerzita Karlova 2004.

[5] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

Pokyny a další podrobnosti k Bakalářské práci naleznete na Moodle ČVUT

Cvičení - odkaz: 

Harmonogram početních cvičení: https://harm.fbmi.cvut.cz/B222/17PBOBP/sem

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Praktické rady316.92 KB
PDF icon Plagiátorství215.14 KB
Office presentation icon Vzorová prezentace126.5 KB