Jste zde

17PBOMMD - Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOMMD KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na principy a současné i budoucí aplikace moderních metod využívaných pro diagnostiku lidského oka a pro korekci jeho vad. Studenti se seznámí podrobně s metodami měření aberací a geometrických parametrů oka, analýzy jejich vlivu na kvalitu vidění a možnostmi zohlednění těchto parametrů v návrhu korekčních pomůcek. Dále je analyzován vliv rohovky na optické vlastnosti a aberační stav optické soustavy oka, možnosti analýzy rohovky a předního segmentu oka a jejího následného využití. Jsou též zmíněny trendy ve vývoji korekčních pomůcek a postupů a přístrojů pro dokonalejší diagnostiku a analýzu vad oka.

Požadavky:

Klasifikace na základě plněni průběžných úloh a semestrálni prezentace.

Osnova přednášek:

1.Klasifikace aberací optického systému oka.

2.Matematický popis aberací a jejich kvantitativní analýza.

3.Vliv jednotlivých optických částí oka na celkový aberační stav.

4.Vliv aberací na kvalitu vidění. Aberace nižšího a vyššího řádu.

5.Metody pro měření a analýzu aberací oka

6.Možnosti refrakční chirurgie v oblasti aberací vyšších řádů

7.Rohovka a její tvar. Možnosti analýzy rohovky a předního segmentu oka

8.Metody pro měření tvaru a tloušťky rohovky.

9.Analýza topografie a pachymetrie rohovky.

10.Možnosti vyhodnocení topografických dat, jejich interpretace.

11.Možnosti refrakční chirurgie a klasických korekčních pomůcek v oblasti aberací vyšších řádů

12.Možnosti zohlednění aberací a parametrů oka v návrhu moderních korekčních pomůcek ? kontaktní čočky, nitrooční čočky, brýlové čočky

13.Moderní možnosti korekce presbyopického stavu oka.

14.Adaptivní a aktivní optické prvky a systémy v oční optice a oftalmologii

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Principy perspektivních metod pro diagnostiku a korekci zraku.

Studijní materiály:

1.A.Mikš: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

2.W. Benjamin: Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann, 2006.

3.A.G.Bennett, R.B. Rabbetts: Clinical Visual Optics. Butterworth-Heinemann, 2007.

4.A.H. Tunnacliffe: Introduction to Visual Optics. Gresham Press, London, 1993.

5.R.R. Krueger, et al.: Wavefront Customized Wavefront Correction. SLACK Incorporated, 2004.

6.J. Porter, et al.: Adaptive Optics for Visual Science. Principles, Practices, Design and Applications. John Wiley & Sons, 2006.

7.C.M.Corbett et al.: Corneal topography: principles and applications. BMJ Books, 1999.

8.M. Kaschke: Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles and Clinical Applications. Wiley VCH, 2013.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram1617_(P)_17PBOMMD167.34 KB