Jste zde

17PBOBCHA - Biochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBCHA Z,ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 17PBOBCHA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOCHMO
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Struktura a funkce buněčných kompartmentů. Struktura a funkce sacharidů, proteinů, lipidů. Enzymy jako katalyzátory. Metabolismus sacharidů, lipidů a lipoproteinů, aminokyselin, proteinů, nukleotidů a nukleových kyselin. Regulace metabolismu na buněčné a orgánové úrovni. Biochemie krve, proces srážení a fibrinolýzy. Metabolismus tělesných tekutin a iontů, acidobazická rovnováha. Biochemie zažívacího traktu, biochemie jater a metabolismus xenobiotik. Biochemie ledvin. Biochemie pohybového aparátu. Biochemie hormonů a hormonální regulace.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: docházka min. 80%, úspěšné absolvování písemných testů, vzorce základních biochemických sloučenin, prezentace vybraného tématu na semináři

Podmínky zkoušky: úspěšné absolvování písemného testu, 30 otázek, jedna správná odpověď, úspěšnost při získání minimálně 60% správnosti, pak ústní zkouška

Osnova přednášek:

1.Klinická biochemie, klinická laboratoř, význam, zaměření.

2.Klinická biochemie tělesných tekutin, iontů, acidobazické rovnováhy.

3.Klinická biochemie kardiovaskulárního systému.

4.Biochemie jater a pankreatu a metabolické nemoci.

5.Klinická biochemie ledvin a pohybového aparátu.

6.Biochemie hormonálního systému.

7.Biochemie vidění.

Osnova cvičení:

1.Biochemie, struktura a funkce buňky

2.Sacharidy, struktura, metabolismus, poruchy metabolismu.

3.Lipidy, struktura, metabolismus, poruchy metabolismu.

4.Aminokyseliny, metabolismus, poruchy metabolismu.Proteiny, struktura a funkce, biologický význam.

5.Enzymy, funkce, biologický význam.

6.Biochemie dědičnosti, nukleové kyseliny.

7.Acidobazická rovnováha a hospodaření s vodou v organismu

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti biochemie. Osvojení si přehledu v chemii přírodních látek, v jejích zákonitostech odvíjejících se od metabolismu organismů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Štern P. a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum. Praha 2005. CD ROM Encyklopedie - Biochemie (dostupná ve 20 kusech ve FK FBMI)

2. Poušek L.: Přehled biochemie člověka. ČVUT Praha 2008. (dostupná v 16 ks ve FK FBMI)

3. Racek, J.: Klinická biochemie. Galén, Praha 2006

4.Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992.

Doporučená literatura:

1.Voet, D., Voet, J.: Biochemie. 1. české vydání, Victoria Publishing, Praha 1995.

2. Murray R.K. et al.: Harperova biochemie. II. české vydání, Lange Publ., 1998.

3. Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. VŠCHT Praha 2004.

4. Sofrová D.: Biochemie. Základní kurz. Karolinum. Praha 2005.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: