Jste zde

17PBOKC2A - Kontaktní čočky + praxe II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOKC2A Z,ZK 5 2P+2S česky
Vztahy:
Předmět 17PBOKC2A lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOKC1A
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOKC2A je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOMPA
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOKC2A je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOKC3A
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Torické kontaktní čočky, Bifokální a multifokální čočky a další metody korekce presbyopie. Kontaktní čočky u dětí. Barevné, kosmetické a protetické kontaktní čočky. Terapeutické použití kontaktních čoček. Speciální typy kontaktních čoček. Zvláštní použití kontaktních čoček (sport, náročná povolání a prostředí, pacienti s celkovými chorobami atd.). Interakce léků s kontaktními čočkami. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Aplikace měkkých a pevných sférických čoček. Aplikace kontaktních čoček při astigmatismu a presbyopii. Aplikace RGP čoček. Základní a specifická péče o kontaktní čočky. Kontroly pacientů s kontaktními čočkami.

Požadavky:

Zápočet : při splnění 80% účasti na praktických cvičeních a zhotovení všech 7mi protokolů z praktik, při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak

nutno uspět v zápočtové písemné práci

Zkoušení: ústní, zkoušený si vybere po 2 otázkách z každé skupiny

Osnova přednášek:

1.Prostředky k péči o kontaktní čočky (Mich)

(jednotlivé složky péče a jejich význam - čištění, dezinfekce, enzymatické čištění atd., rozdělení systémů péče o kontaktní čočky, jejich výhody a nevýhody, postupy péče u jednotlivých typů, základní chemické složky prostředků péče o kontaktní čočky, jejich účinnost a mechanismus působení)

2.Komplikace spojené s nošením kontaktních čoček (Cen)

(přehled komplikací a rizikových faktorů, ulcerativní keratitidy, GPC, projevy chronické a akutní hypoxie, přehled dalších komplikací)

3.Sférické a torické kontaktní čočky (Cen)

(sférická a astigmatická korekce měkkými a pevnými kontaktními čočkami, způsoby aplikace a specifické komplikace)

4.Hydrofobní kontaktní čočky (Mich)

(specifické vlastnosti a úpravy čoček z hydrofobních materiálů - RGP čočky, silikonové a silikon-hydrogelové čočky)

5.Korekce presbyopie kontaktními čočkami (Cen)

(monovision, bifokální a multifokální čočky: design, vlastnosti, způsoby aplikace)

6.Povrchové úpravy kontaktních čoček (Mich)

(barevné kontaktní čočky, povrchové úpravy hydrofobních materiálů)

7.Korekce nepravidelné rohovky (Cen)

(korekce keratokonu, korekce po refrakčních zákrocích)

8.Korekce nepravidelné rohovky (korneální, sklerální a hybridní kontaktní čočky)

9.Terapeutické využití kontaktních čoček a další klinické souvislosti 1 (Mich)

(kontaktní čočky jako nosiče léků, interakce léků a kontaktních čoček, ovlivnění dynamiky léčiv)

10.Terapeutické využití kontaktních čočeka další klinické souvislosti 2 (Cen)

(krycí kontaktní čočky, interakce léků a kontaktních čoček, ovlivnění dynamiky léčiv, vliv čoček na průběh chorob oka a naopak)

11.Nošení kontaktních čoček při speciálních příležitostech (Cen)

(rizika a odlišnosti od běžné aplikace a kontraindikace nošení kontaktních čoček při speciálních aktivitách: sporty, zaměstnání v extrémních podmínkách, nošení kontaktních čoček a rizika s ním spojená u pacientů s některými chorobami: AIDS, infekční choroby atd.)

12.Aktuální kontaktologická nabídka na českém a světovém trhu(Mich)

13.Exkurze do výrobního provozu kontaktních čoček (Mich)

14.Shrnutí učiva, závěrečný test

Osnova cvičení:

1. opakování praktických dovedností z KC1

2. praktický úvod do štěrbinové lampy

3. komplikace spojené s nošením k. č. I.

4. komplikace spojené s nošením k. č. II.

5. praktická aplikace sférických k.č.

6. praktická aplikace torických k.č.

7. praktická aplikace multi k.č. a monovision

8. zásady péče o kontaktní čočky

9. RGP čočky přednáška

10. RGP čočky praktická aplikace- topografie rohovky,vyhodnocení sezení RGP (simulace) na přístroji Pentacam

11. RGP čočky- nácvik aplikace na klientovi, zásady nošení a péče o RGP čočky

12. firemní přednáška

13. opakování

14. zápočet

Seznam protokolů KC2:

1.Proveďte kompletní refrakci a poté aplikaci keratometricky i dioptricky vhodné kč, zhodnoťte aplikaci.

2.Proveďte předaplikační zhodnocení předního segmentu (grading), včetně everze a zapište nálezy. Seznamte se s různými gradingovými tabulkami a zápisy.

3.Seznamte se s komplikacemi nošení kč (test)

4.Proveďte kompletní refrakci astigmatického klienta a proveďte řešení jeho astigmatismu torickou kč.

5.Proveďte kompletní refrakci presbyopického klienta a navrhněte řešení presbyopie v kč.

6.Pro modelové pacienty navrhněte správný typ kč a vhodné prostředky pro péči o kč.

7.Zácvik reálného prvonositele

Cíle studia:

Anamnéza, kontroly pacientů s kontaktními čočkami, rozlišení kontaktních čoček a jejich použití.

Studijní materiály:

1.Roth, Hans-Walter: Contact lens complications : etiology, pathogenesis, prevention, therapy, Stuttgart : Thieme , 2003.

2.Petrová S.: Základy aplikace kontaktních čoček. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů , Brno 2004.

3.Sborník přednášek - Kurz kontaktologů: 1. teoretická část. 1996, Česká kontaktologická společnost, Praha

4.Sborník přednášek - Kurz kontaktologů: 2. teoretická část. 1997, Česká kontaktologická společnost, Praha

5.Sborník přednášek - Kurz kontaktologů: 3. teoretická část. 2000, Česká kontaktologická společnost, Praha

6.Phillips. Et al.: Contact Lenses. 1997, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: