Jste zde

17PBOMCHA - Makromolekulární chemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOMCHA Z,ZK 2 1P+1S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBOMCHA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBOCHMO
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOMCHA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOKC1A
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Úvod do makromolekulární chemie s ohledem na materiály pro kontaktní čočky

a optiku

Požadavky:

Zápočet : při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak nutno uspět v zápočtové písemné práci.

Zkoušení: ústní, zkoušený si vybere 3 otázky.

Osnova přednášek:

1.Běžné typy polymerů a jejich strukturní jednotky, u vybraných materiálů, které nějakým způsobem vstupují do výrobního procesu kontaktních čoček, respektive brýlových obrub a skel, i syntéza jejich monomerů (MMA, HEMA, MA, NVP, CAB apod.)

2.Typy polymerizací orientační seznámení se způsoby a možnostmi vedení polymerizace, větší důraz kladen na radikálovou polymerizaci, informativně její kinetika s jednotlivými fázemi (iniciace, propagace a terminace)

3.Kopolymerizace - orientačně v souvislosti s materiály pro k.č., nejčastěji kopolymery nebo terpolymery

4.Roubované a blokové kopolymery - orientačně v souvislosti s materiály pro k.č.,

5.Polymerní gely, gelovitý stav, struktura sítě, charakterizace gelů,

6.Kaučuková elasticita

7.Hydrogely

8.Polysiloxany

9.Silikonhydrogely

10.Vlastnosti hydrogelů

(bobtnací vlastnosti, mechanické vlastnosti, způsob stanovení, optické vlastnosti - index lomu)

11.Aplikace hydrogelů v technické a lékařské praxi

12.Polymeranalogické reakce - interakce s prostředky péče o kontaktní čočky

povrchové modifikace

13.„Pomocné“ polymery - užívané ve výrobě k.č. nebo při jejich balení (PE, PP, )

14.Polymery pro brýlovou optiku

Osnova cvičení:

Praktická část: ukázky přípravy hydrogelů, měření indexu lomu zbotnalého gelu, základní princip měření mechanických vlastností

Cíle studia:

Polymery pro brýlovou optiku.

Studijní materiály:

1. Makromolekulární chemie

Autor: Prokopová Irena

Vydavatel: VŠCHT Praha (2. vydání, 2007)

stran:207, obrázků34, cena242.00 Kč

2. Bruno Vollmert, Základy makromolekulární chemie 1970

776 stran, 157 obrázků

3. Mleziva, Kálal , Základy makromolekulární chemie 1986

384 stran, 82 obrázků, 47 tabulek

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: