Jste zde

17PBOPOZ - Péče o osoby se zrakovým postižením

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOPOZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Osoby s těžkým zrakovým postižením. Klasifikace postižení zraku v ČR. Praktická a úplná nevidomost. Osoby hluchoslepé. Praktické ukázky používání speciálních optických pomůcek při simulaci zrakové vady, neoptických a elektronických pomůcek, využití bílé hole, indikátoru hladiny a světla, exkurze do zařízení pečujících o osoby se zrakovým postižením (Centrum zrakových vad s.r.o., Speciální školy pro děti a mládež se zrakovým postižením, Tyfloservis, Tyflokabinet, Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina v Praze 6, Středisko výcviku vodicích psů).

Požadavky:

Je nutné splnit dvě ze čtyř možností:

- účast na kurzu neverbální komunikace pro nevidomé

- osobní asistence člověku se ZP

- seminární práce

- DOD ve speciální škole pro žáky se ZP

Osnova přednášek:

Výuka proběhne v blocích:

- osoby s těžkým zrakovým postižením

- klasifikace zrakového postižení v ČR

- praktická a úplná nevidomost, hluchoslepé osoby

- ukázky používání speciálních optických a elektronických pomůcek

- ukázky používání neoptických pomůcek

- exkurze do zařízení pečujících o osoby se zrakovým postižením

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Péče o osoby se zrakovým postižením.

Studijní materiály:

1.Kuchynka, Pavel et al.: Oční lékařství, Grada Praha 2007.

2.Kuchynka, Pavel: Trendy soudobé oftalmologie, sv. I, Galén Praha 2000.

3.Moravcová, Dagmar: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem TRITON Praha 2004.

4.Rozsíval, Pavel et al.: Oční lékařství, Galén + Karolinum 2006.

5.Rozsíval, Pavel: Trendy soudobé oftalmologie, sv. IV, Galén Praha 2007.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: