Jste zde

17PBOSUR2 - Subjektivní refrakce II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOSUR2 Z,ZK 6 1P+4C česky
Vztahy:
Předmět 17PBOSUR2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOSUR1
Předmět 17PBOSUR2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBONR
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOSUR2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOBZO
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOSUR2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOSRB
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Během přednášek si studenti prohloubí teoretické znalosti, na cvičeních pak praktické dovednosti subjektivní refrakce za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Dále budou následovat testy na binokulární vyvážení, nácvik práce s foropterem a další technikou.

Požadavky:

80% docházka na cvičeních, praktická zkouška vyšetření subjektivní refrakce na závěr cvičení, vyplněné refrakční karty, písemná zkouška formou testu, ústní zkouška (3 témata).

Osnova přednášek:

1. Hypermetropie, myopie, nejlepší sféra

2. Astigmatismus, Jacksonův cylindr

3. Disociace, disociační testy

4. Testy na binokulární (akomodační) rovnováhu

5. Oční dominance, monovision

6. Foropter - výhody práce s foropterem

7. Anizometropie, anizeikonie

8. Akomodace a její poruchy

9. Konvergence a její poruchy

10. Binokulární vyšetření astigmatismu

11. Adice, akomodační šíře, akomodační rezervy, 2 grids test

12. Subjektivní refrakce a kontaktní čočky

13. Komplikované refrakční stavy - afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky atp.

14. Kazuistiky

Osnova cvičení:

1. Vyšetření hypermetropie a myopie

2. Vyšetření astigmatismu, Jacksonův cylindr

3. Využití disociace v subjektivní refrakci

4. Osterberg, Cowen, Worth, Balken test

5. Anizometropie, anizeikonie

6. Stanovení oční dominance

7. Sférocylindrické vyšetření pomocí foropteru

8. Binokulární vyvážení pomocí foropteru

9. Binokulární vyšetření astigmatismu

10. Stanovení adice, akomodační rezervy, 2 grids test

11. Práce s foropterem při vyšetření na blízko

12. Specifika subjektivní refrakce při korekci kontaktními čočkami

13. Vyšetření komplikovaných refrakčních stavů

14. Zápis hodnot. Doporučení korekce a korekční pomůcky.

Cíle studia:

Studium předmětu Subjektivní refrakce II. má přinést studentům ucelený přehled subjektivních refrakčních vyšetření a jejich praktické zvládnutí. Cílem je kromě získání teoretických předpokladů také praktický nácvik subjektivního měření refrakce s akcentem na binokulární (akomodační) dokorigování a zvládnutí technik měření na blízko a na střední vzdálenost.

Studijní materiály:

Benjamin, W. J., Borish's Clinical Refraction, 2.ed, 2006; 1694 s.

Dieze, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008, 320 s.

Sandi, D., Harvey, B., Eye Essentials ? Assessment and Investigative Techniques, Butterworth-Heinemann 2005, 208 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: