Jste zde

17PBOTPR - Týmový projekt

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOTPR KZ 5 4S česky
Garant předmětu:
Petr Písařík
Přednášející:
Petr Písařík
Cvičící:
Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Iva Klimešová, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Petr Písařík, Šárka Pitrová, Ondřej Policar, Marie Pospíšilová, Petra Srovnalová, Jana Urzová, Leontýna Varvařovská, Veronika Vymětalová, Michal Vymyslický, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je metodické vedení studentů ve vědecko-výzkumné, nebo vývojové činnosti v oblasti působení Optiky, optometrie nebo oftalmologie. Kontrola soustavné činnosti na tématu projektu, který bude směřovat k závěrečné bakalářské práci (BP).

Sekundárním cílem předmětu je vedení studentů k systematické činnosti dokumentace řešení zadaného úkolu, aplikace zvyklostí v oboru na studenty řešené úlohy, resp. projekty, a také prohloubení komunikačních dovedností studentů. V neposlední řadě také prohloubení znalosti typografických pravidel, vč. korekturních značek apod.

Požadavky:

•Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí projektu za jeho včasné odevzdání a hodnotí ho známkou A-F dle kvality zpracování daného tématu.

•Odevzdaný text projektu dle metodiky pro BP: odevzdání tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvíjet schopnost studentů pracovat s odbornými texty na zadané téma a hledat řešení úkolu (projektu).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN: 80-01-02368-0.

•MURRAY, R. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN: 9780335244294.

Doporučená literatura:

•BEDŘICHOVÁ, J., HORNÝ, S. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN: 978-80-245-1946-3.

•OLŠÁK, P. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN: 978-80-901950-1-1.

•ŠIROKÝ, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN: 978-80-7502-340-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: