Jste zde

17PBOBT - Brýlové technologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBT Z,ZK 6 2P+4S česky
Vztahy:
Předmět 17PBOBT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOOP1
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOBT je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOP2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět Brýlové technologie seznamuje studenty s technologiemi a materiály používanými pří výrobě brýlí a jednotlivých jejich komponent. Studenti získají znalosti o materiálech používaných v brýlové optice - jejich složení, chemicko technologické vlastnosti, vlastnosti pro zpracování, chování za různých podmínek a obráběcí vlastnosti. Dále pak o vlastnostech a podmínkách technologických procesů používaných pro zpracování uvedených materiálů do podoby jednotlivých funkčních částí brýlí - brýlových skel a obrub. V praktické části cvičení si pak studenti prakticky vyzkouší výrobu brýlí z dodaných polotovarů.

Požadavky:

Požadavkem pro udělení zápočtu z předmětu je účast na praktických cvičeních, kde studenti musí zvládnout výrobu brýlí zadaných parametrů. Pro vykonání teoretické zkoušky jsou pak nezbytné znalosti odpřednášené látky a praktické zkušenosti s chováním brýlových materiálů.

Osnova přednášek:

1.Základní mechanické charakteristiky materiálů

- pevnost a pružnost

- Hookův zákon

- mez kluzu, mez pevnosti

- základní deformační charakteristiky materiálů

- výpočty deformací - tah, tlak, ohyb prutu, střih

2.Přehled a rozdělení základních technologických operací

Technologické procesy třískového obrábění

Soustružení, frézování, vrtání, stružení, broušení, leštění, dělení materiálu

3.Technologické procesy tváření

Válcování, tažení, stříhání, ohýbání, rovnání, vstřikování, odlévání

Technologie spojování materiálu

Rozebiratelné spoje, pájení, lepení, sváření, tmelení, zalití, rapid prototyping

4.Technické materiály a jejich vlastnosti

- skla - typy, optické vlastnosti, mechanické vlastnosti, hustota, výroba

- plasty- termoplasty, termosety, eleastomery, samozabarvovací

- skelný přechod, vliv teploty na mechanické vlastnosti plastů

- výroba polymerů

5.Technické materiály a jejich vlastnosti

- kovy

- hliník, dural

- mosaz, monel, alpaka

- titan, dural, nerez, zlato, NiTinol, přírodní materiály

6. Výroba skleněných čoček

- tavení skla, výroba polotovarů

- broušení kulových ploch čoček

- broušení cylindrických ploch a ploch jiných tvarů

- vrtání do skla, pískování

- vytvrzování skel

7. Výroba plastových čoček

- výroba plastových čoček

- barvení plastových čoček

- vytvrzování plastů

8. Výroba multifokálních čoček

- skleněné čočky

- plastové čočky

- progresivní čočky

9.Tenké vrstvy

- princip funkce tenkých vrstev na povrchu čoček

- nanášení tenkých vrstev - napařování/naprašování, polévání

10. Výroba kovových obrub

- technologie válcování, ohýbání, prostřihování, lisování

- povrchové úpravy kovových obrub

- metody a materiály pájení a lepení obrub

11.Výroba plastových obrub

- materiály plastových obrub

- zpracování plastů - odlévání, vstřikování, frézování, svařování, lepení

12.Výroba kontaktních čoček

- Materiály kontaktních čoček, jejich vlastnosti

- Rizika užití (prostupnost pro O2, inertnost k usazování metabolitů, vliv prostředí na materiál atp.)

- Prostředky k údržbě (složení a účinek, rizika)

13.Obrubování a zabrušování čoček

- důvody a možnosti zábrusu čoček

- vrtání čoček

- chování skleněných čoček

- chování plastových čoček

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Řezání a štípání brýlových čoček

2. Ruční broušení brýlových čoček

3. Zhotovení centrovacích folií

4. Zhotovení šablony

5. Zábrus brýlových čoček na poloautomatickém brusu

6. Sesazování čoček do plastových obrub

7. Sesazování čoček do kovových obrub

8. Úprava plastových obrub

9. Úprava kovových obrub

10. Vrtání brýlových čoček

11. Drážkování brýlových čoček

12. Letování

13. Opravy brýlových obrub

14. Úpravy brýlových obrub

Cíle studia:

Cílem studia předmětu Brýlové technologie je získání jak teoretických znalostí o obecných mechanických charakteristikách materiálů a způsobech jejich zpracování a to jak na úrovni tovární výroby polotovarů jednotlivých částí brýlí, tak i jejich úpravy do finální podoby brýlí, se kterou se studenti seznámí v praktických cvičeních předmětu.

Studijní materiály:

Ing. Jaroslav Polášek: Technický sborník oční optiky

Bc. L.Najman: Dílenská praxe očního optika

R. Baštecký: Praktická brýlová optika

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: